Danske virksomheder vil selv sætte vindmøllestandarden

21. maj 2013

Danske virksomheder vil selv sætte vindmøllestandarden

Den danske vindmøllebranche er gået sammen for at sikre mest mulig dansk indflydelse på morgendagens standarder. Og efter hård kamp fra bl.a. Japan og Sydafrika er det nu lykkedes Dansk Standard at få det internationale sekretariat for vindmøller i hus - til fordel for dansk vindmølleindustri og Danmarks konkurrencekraft.

- På vindmølleområdet har Danmark en klar erhvervsmæssig styrkeposition, og sådan skulle det gerne fortsætte. Derfor er vi gået benhårdt efter at få sekretariatet til Danmark. Standardisering er et strategisk redskab, som også USA, vækstøkonomierne i Asien samt flere af vores europæiske naboer satser på til at styrke deres konkurrencekraft og udvikle deres vækstindustrier. Derfor har vi kæmpet ekstra hårdt for at sikre danske interesser på så vigtigt et område, som vindmøller er for Danmark, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Et bredt udvalg af danske virksomheder, der opererer inden for vindindustrien, har slået sig sammen og medfinansierer sekretariatet. Det er nemlig penge godt givet ud. Ved strategisk at gå efter sekretariater inden for områder, hvor Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner, opnår danske virksomheder gode muligheder for at koordinere og præge standardiseringsarbejdet og udformningen af standarderne på området, hvilket giver dem en klar konkurrencefordel. Samtidig får danske virksomheder adgang til den nyeste viden om, hvilke standarder der er på vej, hvilket er afgørende for at tilrettelægge en kosteffektiv og innovativ produktion.

Standarder er nøglestenen i vindmølleforretningen. Aftalegrundlag og markedskrav er baseret på standarder - så uden dem ingen markedsadgang og eksport. Når virksomhederne er med der, hvor standarderne udvikles, så giver det dem en god mulighed både for at få hurtig indsigt i de kommende standarder og præge dem.

Det kan bl.a. LM Wind Power, Simens Wind Power og Wind Nordic nikke genkendende til:

  • Vi har stor interesse i at standarderne bliver så funktionelle og fremtidssikrede som muligt. Vi er stærkt påvirkede af, hvordan standarderne bliver, og derfor vil vi naturligvis gerne sætte vores fingeraftryk på dem ikke mindst i relation til sikkerhed og cost of energy, siger Søren Andersen, Senior Manager, Certification fra LM Wind Power.
  • Det er vigtigt både for os og hele vores branche, at vi har styr på, hvad der foregår i vores del af standardiseringsverden. Ved at sekretariatet ligger i Danmark, kommer vi tættere på, er med til at sætte agendaen og kommer på forkant, hvilket giver den danske del af branchen nogle klare fordele i forhold til, hvis sekretariatet lå i Japan eller Sydafrika, siger forskningschef i Siemens Wind Power, Per Hessellund Lauritsen.
  • Sekretariatets placering i Danmark introducerer væsentlige fordele for Wind Nordic, da vi kan være med til at sætte dagsordenen samt indhente viden på et tidligt stadie. Hermed opnås markedsmæssige fordele i forhold til muligheden for at præge indholdet af standarderne samt at kunne arbejde med vores kunder i forhold til seneste nye initiativer via forkortede kommunikationsveje, Annette Reerslev, Senior Certification Manager i Wind Nordic.

Dansk Standards udvalg for vindmøller (S-588 ) er det største standardiseringsudvalg i Danmark. Her sidder blandt andre: DONG Energy, Siemens Wind Power, Vattenfall Vindkraft, Vestas,  DTU Vindenergi, Blade Test Centre, Brüel & Kjær, Delta, Rambøll Olie og Gas, Wind Nordic og LM Wind Power.