Forsyningsselskaber får overblikket

27. maj 2013

Forsyningsselskaber får overblikket

Et nyt samarbejde mellem Dansk Standard, Orbicon og Pluss Leadership hjælper forsyningsselskaber med at løse fremtidens krav om at forsyne borgerne med rent drikkevand og sikre dem mod ekstreme nedbørsmængder.

Dansk Standard, Orbicon og Pluss Leadership er gået sammen om at tilbyde integrerede ledelsessystemer til de danske forsyningsvirksomheder. Ledelsessystemerne tager hånd om den høje faglige viden, de skærpede krav til dokumentation og den praktiske daglige ledelse i selskaberne og kombinerer dermed viden og data for at give det fulde overblik.

- Det unikke ved vores tilgang er, at vi tager udgangspunkt i data, procedurer og systemer, der allerede er i forsyningen. Dem anvender vi som platform for integration på tværs i virksomheden, så de bedst muligt understøtter forsyningens strategi og mål, siger Omar Christian Thomsen fra Orbicon.

Organisationer i evig forandring

For tre år siden blev de kommunale forsyninger udskilt i selvstændige selskaber, hvoraf rigtig mange var igennem forberedende fusionsprocesser.

- Organisationerne har allerede været igennem en lang forandringsproces, og den bygger vi videre på. Vi tager fat i de nye udfordringer i et samlet system, så de synergier, der er på tværs af områderne, kommer selskaberne og borgerne til gode, siger Thomas Lyhne fra Pluss Leadership.

Store krav til dokumentation

Forsyningsselskabernes udfordringer varierer, og de har alle lagt en strategi for at løse dem. Derfor skal ledelsessystemet tilpasses den enkelte forsyning.

- Nogle steder vil vi starte med en kortlægningsworkshop for at sætte skub i processen, og andre steder vil der være en masse systemer i forvejen, som vi skal finde ud af at koble, siger Gert Steffensen fra Dansk Standard.

På mange områder er der direkte lovkrav om dokumentation om målsætninger, processer og benchmarking. Denne dokumentation kan gøres særdeles nyttig i planlægningen af arbejdet, og et godt ledelsessystem giver ro på, så ledelse og medarbejdere kan fokusere på det der giver mest værdi.

Orbicon

Orbicon leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor miljø, forsyning og byggeri. Orbicon arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for inden for miljø, natur, klima, energi, infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø. Hos Orbicon er kundens behov i fokus, og vi lægger vægt på at have et tæt samarbejde, så projektet bliver langsigtet og skaber værdi til alle.

Dansk Standard

Dansk Standard har mere end 20 erfarne konsulenter med kompetencer i at implementere og tilpasse de forskellige ledelsessystemer med udgangspunkt i kundens behov. Vi er opdateret med den nyeste viden om standarderne fra vores involvering i det internationale standardiseringsarbejde og vant til at fortolke kravene med henblik på en certificering.

Pluss Leadership

Pluss Leadership har cirka 25 konsulenter på vores to kontorer i København og Aarhus. Vi skaber mening og retning for virksomheder og organisationer i forhold til deres:

  • Omverden: Kunder, borgere, forbrugere, interessenter og samfund
  • Overordnede ledelse: Styring/rammer i virksomhedsbestyrelser, m.v.
  • Organisation: Analyse/udvikling af afdelinger, teams, processer og forretningsområder
  • Kompetence: Udvikling og rekruttering af ledere og medarbejdere