Jeg vil også lege med!

07. maj 2013

Jeg vil også lege med!

Legepladser – hvordan sikrer man tilgængelighed og adgang for alle?

Sommeren er ved at være over os, og landets mange legepladser bliver flittigt brugt. Men det er langt fra alle børn, der har mulighed for at lege med.

- Mange legepladser er lukket land for børn, der har et handicap, fordi tilgængelighed ikke er tænkt ind. Det er ærgerligt, for alle børn har ret til at lege. Og det har faktisk vist sig, at legepladser, der tilgodeser handicappede børn, også er bedre legepladser for alle andre, fortæller Helle Nebelong, landskabsarkitekt og formand for Dansk Legeplads Selskab.

Derfor bør man i planlægningen, indretningen og opførslen af legepladser tænke i løsninger, som kan bruges af flest mulig uanset fysiske og psykiske evner – ligesom man naturligvis bør forholde sig til standarderne vedr. sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr.

- Enhver, der designer legepladser, bør orientere sig i anbefalingerne og standarderne først og fremmest for at undgå at skabe et design eller nogle konstruktioner, som kan have fatale følger for børn. Og når vi taler universelle legepladser - tilgængelige for flest muligt - så er det bare super med den nye DS-håndbog 105:2012, siger Helle Nebelong.

I håndbogen Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø (DS-håndbog 105:2012) af Ulla Kramer, kan man finde anbefalinger til bl.a. indretningen af legepladsområdet, der tager højde for, at børn med særlige behov også skal kunne benytte legepladsen. I samme bog kan man også finde anbefalinger til udformning af øvrige udearealer i tilknytning til legepladsen, fx stiers bredde og belægning, indretning af toiletter mv.

- En tilgængelig legeplads er ikke ensbetydende med en legeplads, der skiller sig ud udseende eller designmæssigt. Udfordringen er at skabe en smuk helhedsløsning, der i alle henseender lige fra legeredskaber til belægning tager højde for børn med funktionsnedsættelser. Det drejer sig om at designe steder, hvor børn kan udfolde sig frit, og hvor de fysiske omgivelser er tilgængelige og anvendelige for alle, siger Helle Nebelong.  

Et godt eksempel på en sådan legeplads er ”Østen for Solen og Vesten for Månen” på Sundbyøster Plads, som er Københavns Kommunes pilotprojekt på en tilgængelig legeplads.

Fakta: Tilgængelige legepladser - og meget mere om, hvad man skal tage højde for, når man generelt skal anlægge nye udearealer - kan man læse om i håndbogen fra Dansk Standard: Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø. Håndbogen henvender sig til alle, der har interesse i tilgængelighed, fx handicaporganisationer, arkitekter og planlæggere.

DS/CEN/TR 16467:2013, Legepladsudstyr tilgængeligt for alle børn, kost 358,- ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Bestil standarden.