Dansk Standard enig i Produktivitets-kommissionens anbefalinger til øget vækst gennem standarder

30. maj 2013

Dansk Standard enig i Produktivitets-kommissionens anbefalinger til øget vækst gennem standarder

Flere internationale standarder vil øge produktiviteten i Danmark. Sådan lyder det fra Produktivitetskommissionen i analyserapporten ”Konkurrence, internationalisering og regulering”, der netop er blevet offentliggjort. Og den konklusion kan Dansk Standard bekræfte.

- For en række erhverv, fx service og byggeri, findes der nationale standarder og reguleringer, som i praksis gør konkurrence over grænserne meget svært. Ved i stedet at bygge på fælles internationale eller europæiske standarder kan markederne åbnes og konkurrencen øges til gavn for den danske produktivitet og konkurrencekraft, siger Jesper Jerlang standardiseringsdirektør fra Dansk Standard.

Værdien af internationale standarder understøttes af adskillige analyser og undersøgelser. Bl.a. svarer 35 % af virksomhederne i en undersøgelse af Damvad for Erhvervsstyrelsen, at implementering af standarder har øget deres salg i udlandet. 

- Nationale reguleringer og henvisninger til danske nationale standarder i national lovgivning er de facto begrænsende for international konkurrence. Og samtidigt kan det besvære danske virksomheders adgang til eksportmarkeder væsentligt, hvis virksomhedernes produkter og ydelser skal opfylde andre krav eller følge andre retningslinjer, når de opererer i udlandet, end de allerede gør på hjemmemarkedet. Vi ønsker at bidrage til, at Danmark offensivt griber de muligheder, der ligger i internationalisering, og vi ser det som vores opgave at give danske virksomheder endnu mere værdi af det europæiske og internationale standardiseringssystem, siger Jesper Jerlang.

Øget anvendelse af internationale standarder kan desuden lette reguleringsarbejdet, fordi de lovgivende myndigheder oftere vil kunne referere til eksisterende standarder, frem for at iværksætte udarbejdelsen af nye.

- Det er ineffektiv brug af ressourcer, når regulerende myndigheder udvikler nye nationale standarder og reguleringer for områder, hvor der allerede findes internationale standarder, som lovgivningen kunne bruge som reference. Derfor bør man i videst muligt omfang kun anvende nationale standarder på områder, hvor europæiske eller internationale standarder ikke kan sikre den ønskede sikkerhed, sundhed, bæredygtighed eller lignende, siger Jesper Jerlang, og understreger samtidigt, at det vil give langt bedre mening at bruge ressourcerne på at påvirke de internationale standarder, så de afspejler de danske ønsker og krav.

Dansk Standard ser derfor også frem til at indgå i arbejdet med den kommende nationale standardiseringspolitiske strategi, som erhvervs- og vækstministeren har taget initiativ til, og som bl.a. skal bidrage til, at Danmark udnytter det fulde vækstpotentiale i anvendelsen af internationale og europæiske standarder.