Nye krav til design og projektering af svømmebade

12. juni 2013

Nye krav til design og projektering af svømmebade

Standarden for svømmebadsanlæg er netop blevet revideret og udkommer nu i ny udgave – med fokus på fortsat at sikre den bedst mulige vandkvalitet.

Standarden stiller krav til design, projektering, nyopførelse og renovering af svømmebadsanlæg og henvender sig til både rådgivende ingeniører, udførende virksomheder, tekniske forvaltninger og alle andre, der arbejder med projektering, renovering eller drift af svømmebadsanlæg, fortæller Lars Ravn-Jensen, konsulent i Dansk Standard. 

Kravene i standarden DS 477, Svømmebadsanlæg berører bl.a. sundhed og sikkerhed for de badende, det interne og eksterne miljø i svømmehaller, anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed, ressourceforbrug, miljøbelastning og personalets sikkerhed. 

Standarden skal anvendes sammen med den europæisk standarder DS/EN 15288-1 og kan med fordel anvendes sammen med DS/EN 15288-2. De to indeholder sikkerhedskrav til svømmebadsanlæg ved projektering og udformning samt drift.