Skal vi have et indre marked for service?

18. juni 2013

Skal vi have et indre marked for service?

Flere og flere virksomheder går fra kun at sælge produkter til også at sælge serviceydelser og serviceaftaler - og servicebranchen anses af mange som en oplagt mulighed for at skabe dansk vækst og eksport. Men hvordan? Det er det tilbagevendende spørgsmål. Et oplagt redskab er standardisering af serviceydelser, der kan bidrage til at øge vækst, kvalitet og samhandel i EU.

- Produktivitetskommissionen har i deres anbefalinger peget på, at konkurrencen ikke er god nok i servicesektoren. I 80’erne og 90’erne lavede man et indre marked for produkter – og her spillede standarder en nøglerolle for, at det kunne lade sig gøre. Hvorfor ikke gøre det samme på serviceområdet?, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Derfor er servicestandardisering kommet på den politiske dagsorden - og er temaet på det internationale CEN/CENELEC-topmøde, 2nd European Standardization Summit, i København 19. juni. Her mødes førende europæiske og danske politikere og spidser fra erhvervslivet for at diskutere indsatser og fokuspunkter, der vil præge fremtidens politik på området - og har væsentlig betydning for den fælles europæiske lovgivning, det indre marked og medlemslandene.

På topmødet deltager bl.a. Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv, Søren Friis Larsen og en række europæiske eksperter, politikere og interessenter.

- Der er i dansk erhvervsliv og fra politisk side bred enighed om, at der burde være langt mere eksport af service. Og her spiller standarder en væsentlig rolle. Internationale og europæiske standarder har udvidet markedet for produkter og lettet samhandel over grænser. Det samme kan gøre sig gældende på serviceområdet – og standardisering er derfor et område, som politikere og erhvervsliv bør have meget større fokus på, så der kan skabes et egentlig indre marked for serviceydelser, hvor det vil være lige så let for en udbyder at levere en ydelse i et andet EU-land, som det er i hjemlandet. For øget konkurrence over grænserne øger produktivitet og vækst, siger Anne Hasløv Stæhr.

Dansk Standard er vært for CEN/CENELEC-årsmødet, der afholdes 18.-20. juni 2013, hvor cirka 300 førende europæiske standardiseringseksperter fra 33 medlemslande samt førende politikere og erhvervsfolk mødes. De skal bl.a. drøfte standarders mulighed for at bidrage til øget samhandel og vækst. Europa Kommissionen holder desuden et oplæg om dens perspektiver for servicestandarder, fremtiden for servicedirektivet, og hvilke standardiseringspolitiske tiltag, der er iværksat eller på vej. Mødet finder sted onsdag den 19. juni kl. 14:00-18:00 på Hotel Scandic København, Vester Søgade 6, 1601 København V.