Historisk aftale mellem Rusland og Europa skal lette samhandel

20. september 2013

Historisk aftale mellem Rusland og Europa skal lette samhandel

De europæiske og russiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og Russtandart har netop underskrevet en aftale, der skal lette samarbejde og handel mellem Rusland og Europa via øget harmonisering af standarder. Og det vil styrke danske virksomheders muligheder i Rusland, vurderer Dansk Standard.

- Aftalen betyder, at Europa og Rusland i langt højere grad end tidligere vil anvende de samme standarder. Og det vil medføre økonomiske gevinster i form af bl.a. lettere samhandel, flere investeringer og mere teknologisk samarbejde mellem europæiske og russiske virksomheder, siger Jesper Jerlang, Standardiseringsdirektør i Dansk Standard fra mødet i Skt. Petersborg, og understreger, at det især drejer sig om øget brug af fælles internationale og europæiske standarder i Rusland frem for nationale standarder.

Fælles standarder letter samarbejde og handel, fordi de sikrer enighed om retningslinjer, metoder og konstruktioner på tværs af eksempelvis lande, regioner og institutioner. Samtidig skaber standarder klarhed, gennemsigtighed og sammenlignelighed i markedet og effektiv og præcis udveksling af viden mellem virksomheder, forskere, myndigheder, borgere og forbrugere. På den måde øger fælles standarder konkurrence, international handel, sikkerhed, kvalitet og produktivitet.

- Nationale standarder i Rusland kan udgøre handelshindringer for dansk eksport. Det er derfor glædeligt, at Rusland er indstillet på fremadrettet at basere sig mere på europæiske standarder, som de danske virksomheder jo i forvejen ofte lever op til, når de skal eksportere til de europæiske lande, siger Jesper Jerlang.

Aftalen indebærer bl.a., at der oprettes et system for deling af viden og best practise mellem Rusland og Europa, og der vil være regelmæssige møder mellem standardiseringsorganisationerne med det formål at diskutere fælles interesser og identificere samarbejdsmuligheder. Desuden vil det være muligt for russiske eksperter at deltage i europæiske standardiseringsudvalg, hvor de europæiske standarder bliver til - og vice versa.

Kontakt