Invitation: Første udvalgsmøde om udvikling af standarder for arbejdsmiljøledelsessystemer

25. september 2013

Invitation: Første udvalgsmøde om udvikling af standarder for arbejdsmiljøledelsessystemer

Nu starter udviklingen af en standard vedrørende krav til arbejdsmiljøledelsessystemer med titlen Occupational health and safety management systems – Requirements – og du kan være med.

Standarden kommer til at definere krav til et ledelsessystem for arbejdsmiljø og har fokus på at kontrollere risici og forbedre performance. I Danmark har vi oprettet et standardiseringsudvalg, hvor du bl.a. har mulighed for at få indflydelse på den kommende standard.

Arbejdsmiljødisciplinen er til stadighed aktuel og har i dag mere fokus end nogen sinde fra såvel arbejdsmarked, myndigheder, behandlerapparat mv. I dag kendes bl.a. OHSAS 18000-serien, som blev udarbejdet på initiativ fra den britiske standardiseringsorganisation BSI. Udarbejdelsen af en ny standard med forankring i ISO vil således sikre en større udbredelse og dermed bane vejen for større kendskab og anerkendelse af arbejdsmiljødisciplinen.

 - Arbejdsmiljø er i sig selv et høj prioritet område. Derfor er det også vigtigt, at den kommende ledelses-standard på området udvikles således, at den kan samarbejde med de andre ledelsesstandarder, ISO 14001 og ISO 9000 og ikke mindst ISO 49001,  idet det skaber et solidt grundlag for et fælles ledelsessystem, udtaler Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Du inviteres til at deltage i det første udvalgsmøde torsdag den 17. oktober 2013 kl. 12-16 hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. På mødet kan du høre mere om det første udkast til scope og indhold, der i slutningen af oktober måned skal drøftes på det første møde i den internationale projektkomité. Du får også mulighed for at drøfte dine holdninger til standarden og stille spørgsmål. 

Hvis du ønsker at deltage i mødet eller melde dig ind i udvalget, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Søren Nielsen på sn@ds.dk eller 21 25 25 96. Det koster 4.750 kr. at deltage i udvalget resten af 2013. Som medlem får du automatisk adgang til alle dokumenter. 

  Kontakt

  Søren Nielsen
  Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
  Standardisering | Digital & Bæredygtighed
  E: sn@ds.dk
  T: 39 96 62 29