Ny standard skal sætte en stopper for upålidelige analyseresultater

26. september 2013

Ny standard skal sætte en stopper for upålidelige analyseresultater

Giftige stoffer i fødevarer, for store mængder kemikalier i spildevandet, tungmetaller i miljøet, sporelementer i bjergarter og mineraliseringer - dette er blot nogle af de problemer, en helt ny standard har fokus på. Standarden er udviklet af danske eksperter og skal sikre korrekte analyser, så beslutninger træffes på et holdbart grundlag.

- Rigtigt mange prøver og analyser af eksempelvis giftstoffer i fødevarer er taget forkert med det resultat, at prøven ikke har været repræsentativ for udgangsmaterialet – og det koster samfundet dyrt. Sådan lyder det fra Kim H. Esbensen, forskningsprofessor ved GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, der er formand for arbejdsgruppen bag en ny standard, som skal sætte en stopper for analyser på prøver, der ikke er repræsentative, og som der meget ofte træffes vigtige samfundsmæssige beslutninger på baggrund af.  

- Det er et alvorligt og udbredt overset problem, at der ikke har eksisteret fælles retningslinjer for at sikre repræsentativ prøvetagning. Hvis en prøve ikke er repræsentativ, er analyseresultatet heller ikke retvisende – hvilket i sidste ende kan betyde, at man eksempelvis smider et helt parti fødevarer ud, fordi man fejlagtigt tror, at det er farligt eller giftigt – eller værre endnu, at folk bliver syge, fordi man ikke har opdaget, at der rent faktisk var giftstoffer i et givent produkt. Problemerne er identiske indenfor videnskab, teknologi og industri. 

Det kan ifølge Kim H. Esbensen koste både Danmark, EU og hele verden dyrt, hvis man ikke har styr på prøvetagningsprocessen og sikrer, at prøven i ens analysebeholder virkelig også er repræsentativ. Derfor har en række danske eksperter nu udviklet en ny standard for repræsentativ prøvetagning. Med den nye standard stilles der krav om dokumentation for alle former for prøvetagning, og retningslinjer for, hvordan man sikrer repræsentativt for stort set alle former for materialer. 

- På den måde sikrer vi, at beslutninger kan tages med tillid til, at ethvert analyseresultat er korrekt og dermed pålideligt. Og vi undgår økonomisk ressourcespild i form af unødvendige opfølgende handlinger – eller i værste tilfælde mangel på nødvendig handling. Og det er ikke bare økonomisk, at dette er vigtigt - problemet bliver endnu større, når der f.eks. er tale om beslutninger, hvor den offentlige sundhed, forurening af miljø, jord, vand, affald osv. er involveret. 

Standarden er faktisk rettet mod al prøvetagning indenfor både videnskab, teknologi og industri (med en enkelt undtagelse i form af gasblandinger). Standarden bliver således overliggende for al prøvetagning og prøvebehandling før analyse og videre beslutningstagning baseret herpå. Der er tale om en såkaldt ”horisontal standard”, der går på tværs og gælder for en lang række vertikale (matrice-bestemte) standarder. DS 3077 er derfor  en unik, banebrydende standard i den forstand at hvis der f.eks. skulle have været udviklet specifikke prøvetagningsstandarder for hver enkelt matrice, og hver enkelt analyseparameter, ville det have været både utænkeligt og helt ovenud arbejdskrævende.

Standarden er udviklet af 14 danske og udenlandske eksperter

- Standarden er udviklet af 14 danske og udenlandske eksperter og er pt. en dansk standard, men arbejdet har hele tiden haft en klar orientering mod, at den samtidigt skal være udgangspunkt for en international standard, der kommer til at gælde i hele verden. Derfor er den også allerede i en proces, hvor den foreslås i den europæiske standardiseringsorganisation CEN

 Arbejdet med standarden har stået på i DS-forum F-205 gennem 5 år, hvilket fortæller lidt om kompleksiteten i arbejdet. Og samtidig er det en garanti for, at standarden præsenterer fagligt meget gennemarbejdede og internationalt konsistente krav til, hvordan prøvetagning skal foretages og dokumenteres. Undervejs i arbejdet indså arbejdsgruppen, at der måtte udvikles en ny måde at forklare principperne for prøvetagning på, således at målgruppen for standarden virkeligt kan blive ”alle som har brug for repræsentativ prøvetagning”. Den bagvedliggende materie (kaldet ”Theory of Sampling, TOS”) er i mange år blevet betragtet som vanskelig tilgængelig – dette satte F-205 sig for at ændre på, og resultatet blev en overraskende kort og koncis standard.

Som noget nyt indeholder standarden DS 3077 Repræsentativ prøvetagning også et software EXCELL-program (freeware), der tillader alle at foretage en såkaldt variografisk proceskarakterisering, et centralt element i TOS’ værkstøjskiste. Dette software program medfølger gratis ved erhvervelse af DS 3077.

Kontakt

Lone Skjerning
Lone Skjerning Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55