Dansk Standard hilser aftale, der skal føre regeringens vækstplaner ud i livet, velkommen

24. september 2013

Dansk Standard hilser aftale, der skal føre regeringens vækstplaner ud i livet, velkommen

For at fremme brug af internationale standarder og styrke dansk vækst afsætter regeringen 2 mio. kr. øremærket til medfinansiering af dansk varetagelse af internationale sekretariater på sundheds- og velfærdsområdet.

Det sker som led i en netop indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance om udmøntning af 24 mio. kr. i 2014 og 17, 5 mio. kr. i 2015 til at gennemføre initiativer som opfølgning på vækstplanen for sundheds- og velfærdsteknologi og vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger.

- Ved at hjemtage internationale sekretariater til Danmark på områder, hvor danske virksomheder har særlige styrkepositioner giver vi ikke alene danske aktører mulighed for, at de kan trække på internationale eksperters viden om markeder og teknologier. Vi sikrer også, at danske virksomheder og andre eksperter får større direkte indflydelse på indholdet af de internationale standarder, og dermed øges den danske konkurrencekraft og vækst, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Helt konkret betyder det, at der for at fremme brugen af internationale standarder afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til at medfinansiere dansk varetagelse af internationale sekretariater på sundheds- og velfærdsområdet, der er særligt perspektivrige for dansk erhvervsliv. Men Danmark kan blive endnu bedre til at udnytte de fordele og muligheder, der ligger i standardisering, mener Anne Hasløv Stæhr.

- Ved at gå strategisk efter sekretariater for internationale standardiseringskomitéer inden for endnu flere områder, hvor Danmark klarer sig særligt godt, kan man give danske virksomheder endnu bedre muligheder på den internationale bane ved at sikre, at de får sat vigtige danske fingeraftryk på internationale standarder - og dermed styrke dansk eksport og konkurrencekraft.

Kontakt