Danmark sætter europæiske standarder for elektronikskrot

13. januar 2014

Danmark sætter europæiske standarder for elektronikskrot

Nu skal det være slut med brugte pc’er og andet elektronikskrot, der ukritisk ryger til Afrika og Asien til skade for miljøet. Danske virksomheder, organisationer og myndigheder skal nemlig bidrage aktivt til udarbejdelse af morgendagens europæiske standarder for behandling af elektronikaffald som f.eks. hårde hvidevarer, mobiltelefoner, lamper, pc’er, og medicinsk udstyr.

Standarderne vil bl.a. omhandle krav til indsamling af returprodukter, krav om viden og dokumentation hos dem, der indsamler elektronikaffaldet samt krav til oparbejdning og genanvendelse af produkterne. Miljøstyrelsen samt en række danske virksomheder deltager aktivt i arbejdet og sikrer dermed, at Danmark får direkte indflydelse på kravene, der i sidste ende vil blive udmøntet i direktiver, som bl.a. producenter, forhandlere og indsamlere af elektronikaffald skal efterleve.

- Miljøstyrelsen er gået aktivt ind i arbejdet, fordi vi vil have indflydelse på hvilke standarder, der kommer til at gælde på området, så vi får hevet overliggeren op til det relativt høje danske niveau på området. Vi har alle en interesse i, at vi får stillet de rigtige krav til genanvendelse – ikke blot for miljøet og sundhedens skyld, men også økonomien. Jo bedre genanvendelse jo bedre bliver de råmaterialer, der kommer ind i vores økonomi igen. Og vi kan kun opfordre danske virksomheder til at gå med i arbejdet, siger Jens Michael Povlsen, AC-medarbejder i Miljøstyrelsen.

Ved at sikre dansk indflydelse og sætte barren højt, kan standarderne være med til at mindske uhensigtsmæssig eksport af brugt elektronik, der kan være fyldt med giftige stoffer som f.eks. tungmetaller, pcb og brommerede flammehæmmere.

- Ofte ved vi i Europa ikke, hvad der sker med vores brugte elektronik, der eksporteres til genbrug, når det kommer ud i verden. Faktum er, at der er et marked for at udvinde de værdifulde dele fra elektronisk udstyr, og i mange tredjeverdenslande er der stort set ingen kontrol med, hvordan de giftige stoffer bliver håndteret. Det betyder, at de kan volde stor skade på både miljø og mennesker. Eksempelvis har vi hørt forfærdelige historier om børn, der bliver sat til at brænde gamle computere for at udvinde ædelmetaller med risiko for deres eget helbred og til skade for miljøet. Derfor er arbejdet med at få de bedst mulige standarder vigtigt, ikke mindst fordi standarderne også handler om den dokumentation og reparation, som brugt elektronisk udstyr skal gennemgå, inden det er klar til at blive genbrugt. Standarderne påvirker derfor de krav, vi kan stille under vores grænsekontrol. Vi er derfor glade for, at vi har mulighed for at sende en repræsentant til at deltage i arbejdet, siger Jens Michael Povlsen.

Alle med interesse i området kan deltage i standardiseringsarbejdet og dermed få indflydelse på de kommende europæiske standarder. Samtidig giver deltagelsen en unik indsigt i og viden om fremtidens standarder og markedskrav for elektriske og elektroniske produkter, som danske virksomheder kan benytte i deres produktudvikling.

Ved at deltage i arbejdet og være med til at sætte danske fingeraftryk på kravene, sikrer vi ikke blot, at affaldet bliver genanvendt rigtigt og bedst muligt til gavn for både miljø og sundhed – i såvel Danmark som udlandet. Samtidig er det en garanti for, at der bliver kæmpet for de danske interesser til gavn for vores genanvendelsessektor, hvor niveauet generelt er rimeligt højt.

Jesper Jerlang
Standardiseringsdirektør
Dansk Standard

Arbejdet foregår i et standardiseringsudvalg under Dansk Standard og bidrager til EU's ressourcestrategi som et af en række initiativer, der skal medvirke til at øge kvaliteten i håndteringen af elektronikaffald. I udvalget arbejder man bl.a. med standarder indenfor WEEE direktivet, som bliver implementeret i Danmark fra årsskiftet. WEEE-direktivet omhandler bl.a. krav til indsamling og genanvendelse af elektronikaffald med konkrete mål og krav til aktørerne på området, der bl.a. skal få genanvendelsesprocenterne op.

Om standardiseringsudvalget

Udvalget "Miljøstandardisering for elektriske og elektroniske produkter” består bl.a. af Miljøstyrelsens repræsentant fra COWI, Stena Technoworld, Dansk Energi, GN Netcom, GRUNDFOS, Danfoss, Lego, VELUX mfl. Udvalget skal varetage de danske interesser i de europæiske arbejdsgrupper og sikre dansk indflydelse på de endelige standarder på området.