Vi vil gerne være med til at præge udviklingen

13. januar 2014

Vi vil gerne være med til at præge udviklingen

En række danske virksomheder deltager allerede aktivt i arbejdet med fremtidens standarder og markedskrav for elektriske og elektroniske produkter. Dermed sikres det, at Danmark får direkte indflydelse på kravene, der i sidste ende udmøntes i direktiver, som producenter, forhandlere og indsamlere af elektronikaffald skal efterleve.

En af virksomhederne, der deltager i standardiseringsarbejdet er GN Netcom A/S. Karsten Langhorn, som er Senior Compliance Officer hos GN Netcom A/S, begrunder virksomhedens deltagelse i udvalget ”Miljøstandardisering for elektriske og elektroniske produkter” således:

- Vi kommer på forkant med udviklingen inden for miljølovgivning og standardisering. Eksempelvis fik vi inden det første WEEE direktivs ikrafttræden en viden og en række gode værktøjer til at sikre en effektiv implementering.

Nu er WEEE-direktivet blevet revideret og det samme skal standarderne på området. Om mulighederne og udfordringerne for den kommende generation af standarder siger han:

- Der er store potentielle økonomiske gevinster at hente i en mere udbredt og omfattende behandling af elektronikaffald med en mere effektiv udvinding, behandling og genbrug af især plast, metaller og sjældne jordarter. Genbrugsmaterialer er typisk billigere end nye materialer, og det vil uden tvivl kunne mærkes på omkostningsniveauet. Samtidig mindskes miljøforureningen og der kan spares på de oprindelige, naturlige materiale ressourcer.

- Udfordringerne ligger i at sikre at al elektronikaffald bliver sendt til behandling, at der er kapacitet, kompetencer og udstyr til rådighed hos genbrugsstationer og oparbejdere, og at der villighed til at genbruge materialerne hos producenterne. Den kommende generation af standarder for behandling af elektronikaffald skulle gerne adressere flere af disse emner, men der bør også gennemføres informationskampagner for at øge bevidstheden om disse emner i samfundet.