Lydtryk kan give høreskader

03. oktober 2014

Lydtryk kan give høreskader

Høreskader opstår ifølge eksperter ikke udelukkende som følge af høj musik. Også den dosis man udsættes for har betydning. Det vil man tage højde for i standarden for lydtryk, der nu skal revideres.

Musik i hovedtelefoner, øretelefoner eller headset med lyden skruet højt op kan give permanente høreskader. De begrænsede data, der findes på området, viser, at mellem 2,5 og 10 mio. mennesker i Europa lytter til musik på høj volumen over en time om dagen. Konsekvensen kan være permanente høreskader.

På europæisk plan bliver der arbejdet på at begrænse høreskaderne i en danskledet arbejdsgruppe for eksponering af lyd. Formålet er at revidere den standard, der fastsætter grænserne for lydeksponering.

- Nye undersøgelser viser, at risiko for høreskader ikke blot afhænger af den mængde støj (målt i decibel), du oplever, men også af den tid du er udsat for høje lyde. Derfor vil vi nu gentænke standarden, så den i højere grad tager højde for den dosis af høj lyd, man eksponeres for, fortæller Per Crety, der er sekretær for arbejdsgruppen.

Helt konkret skal den reviderede standard sikre, at man får en advarsel, når man har fået den maksimale dosis af høj lyd. Spørgsmålet i arbejdsgruppen er blandt andet, hvordan man skal få den advarsel?

Den europæiske arbejdsgruppe omfatter 35 audiofabrikanter fra Europa samt enkelte deltagere fra den øvrige verden med interesse i det europæiske marked fx Apple, Bose og Blackberry.

Dansk industri støtter op

Danmark har siden marts haft sekretariatet for lydtryk, hvorfor det europæiske møde bliver holdt hos Dansk Standard i Bruxelles.

Som optakt til revideringen af standarden har Dansk Standard oprettet et dansk forum for måling af personlige musikafspillere. Deltagerne mødtes for første gang i september.

- Formålet med forummet er at udbrede kendskab til indholdet af revisionen af standarden. Vi vil gerne have en faglig diskussion i Danmark, så vi kan få så mange danske input med. Det er enormt positivt, at så mange danske virksomheder støtter op og deltager, siger Per Crety.

God brugeroplevelse

En af de virksomheder, der deltager i forummet for måling af personlige musikafspillere, er Jabra.

- Vi er med for at sikre os, at en kommende standard vil kunne kommercialiseres. For at opnå de ønskede mål for en standard, er det ofte er det vigtigt, at man også overvejer forskellige brugsscenarier for at sikre, at brugerne samtidig får en god total oplevelse, fortæller Michael Hoby fra Jabra.

Kontakt