Færre og mere brugervenlige eurocodes

04. februar 2014

Færre og mere brugervenlige eurocodes

Startskuddet har lydt til en gennemgribende revision af de europæiske byggenormer – de såkaldte eurocodes. Antallet skal ned og brugervenligheden op.

Der er sket meget siden de første byggenormer – ENV – blev introduceret tilbage i 1990, som forløbere til de eurocodes, vi kender i dag.  I årenes løb er antallet af eurocodes steget støt og med 60 eurocodes fordelt på 10 kategorier, har omfanget nu nået et punkt, hvor det er tid til at trække en streg i sandet og udføre et serviceeftersyn af den samlede portefølje.

- Der er behov for at få luget ud i antallet. For eksempel er der alene inden for området stål 21 eurocodes. Her vil det helt sikkert give mening at slå nogle sammen af hensyn til overskueligheden, siger Erling Trudsø, som er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget Eurocode Forum.

Også formen og brugervenligheden kommer under lup. De reviderede eurocodes bliver så vidt muligt kortere, sproget mere tilgængeligt og generelt bliver det nemmere at orientere sig.

- De nuværende eurocodes bygger på de gamle ENV præ-normer, som efterhånden har 25 år på bagen. . Dem vil vi gerne være med til at bringe mere up to date. Der er kommet nye materialer til og dermed også nye udvalg og arbejdsgrupper. Det giver et friskt pust, og den nye arbejdsfilosofi vil vi gerne bringe videre og afspejle i de reviderede eurocodes, siger Erling Trudsø, som fortsætter:

- Desuden skal der tages højde for, at EU kommissionen med byggevareforordningen har tilføjet et 7. krav til byggevarer. Det omhandler bæredygtighed og skal populært sagt sikre bedre og mere holdbare bygninger og anlægskonstruktioner, mere genbrug og mindre transport af materialer. De aspekter skal også implementeres i de forskellige eurocodes. 

Arbejdet med revisionen kommer til at løbe over de næste par år. Som led i revisionen vil der også blive udviklet nye værktøjer og vejledninger, der skal styrke brugervenligheden.

I praksis kommer arbejdet med og beslutningerne omkring revisionen til at foregå i de respektive eurocode standardiseringsudvalg. Det er muligt at deltage i processen ved at melde sig ind i et eller flere udvalg.

Se udvalgsoversigten her.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19