Termisk isolering i praktisk indpakning

04. februar 2014

Termisk isolering i praktisk indpakning

En ny og forbedret udgave af standarden DS 452 termisk isolering af tekniske installationer er blevet udgivet. Det betyder blandt andet strammere krav og bedre mulighed for korrekt tolkning.

Moderne lavenergi byggeri skal overholde en lang række krav i lovgivningen bl.a. til isolering af tekniske installationer. Kravene findes i den danske standard DS 452 - Termisk isolering af tekniske installationer, som er obligatorisk at følge, idet den er en del af Bygningsreglementet.

- Vi ved, at flere brugere har haft vanskeligt ved at tolke den gamle standard, fordi der er sket en stor udvikling med hensyn til udformning af moderne tekniske anlæg. De ser noget anderledes ud i dag end i 1999, hvor den gamle udgave blev til, fortæller standardiseringskonsulent i Dansk Standard Lars Ravn-Jensen, der har været projektleder på revisionen af standarden.

Som noget helt nyt er krav til isolering af fjernvarmeunits nu med. Der har været tvivl om, hvorvidt en del fjernvarmeunits levede op til den gamle standards  krav. Derfor er der nu indarbejdet vigtig information fra bl.a. producenter af fjernvarmeunits, og kravene er blevet skærpet.

Den nye version af DS 452 er ifølge Lars Ravn-Jensen også mere brugervenlig:

- Standarden er lettere at læse og forstå, og samtidig er den langt mere detaljeret og beskrivende, så man lettere kan relatere den til sit eget projekt. På den måde kan tolkningen af standarden i langt højere grad foretages af brugeren selv, uden at fageksperterne skal spørges, siger Lars Ravn-Jensen.

En anden væsentlig ændring er, at kravene er blevet meget mere konkrete og specificerede, så brugeren lettere kan finde frem til de krav, der gælder i et konkret projekt.

Som en ikke uvæsentligt sidegevinst bliver godkendelse af den tekniske isolering i byggeprojekter lettere og baseret på et mere sikkert grundlag med den nye standard. De mange tvivlsspørgsmål, der ellers har gjort sig gældende, skulle dermed gerne forsvinde eller i hvert tilfælde blive reduceret væsentligt.