Invitation: Få indflydelse på kørestole

12. marts 2014

Invitation: Få indflydelse på kørestole

Du inviteres til at deltage i et uformelt standardiseringsmøde, hvor du hører om, hvordan standardiseringsprocessen kan styrke din forretning.

Mødet afholdes hos R82, der producerer kørestole og hjælpemidler til hjemme- og eksportmarkedet. Du får mulighed for at få viden om standarder og samtidig at være med til at deltage i de forskellige drøftelser i løbet af dagen. R82 vil desuden fortælle om, hvorfor de deltager i udvalget for kørestole, og hvad de forventer at få ud af det.

Hvornår foregår mødet?

Mødet foregår tirsdag den 1. april 2014 kl. 10:00-15:00 hos R82, Parallelvej 3, 8751 Gedved. Det er gratis at deltage i mødet. Hvis du vælger at tilmelde dig udvalget for kørestole, koster det et årligt beløb.

Program

  1. Velkomst
  2. Kort introduktion til Dansk Standard
  3. Overblik over standardisering af kørestole
  4. Standarder og udbud
  5. R82: Derfor deltager vi i standardiseringsarbejdet
  6. Frokost
  7. Case: Hvordan får man indflydelse på et forslag for kørestole? Gennemgang og kommende arbejde
  8. Hvad er næste skridt
  9. R82 viser rundt på virksomheden 

Hvem kan deltage?

Mødet henvender sig til bl.a. til producenter og leverandører af kørestole og dele til kørestole. Det kan også være, du arbejder med udbud og indkøb af hjælpemidler i kommunen eller repræsenterer en myndighed eller brugergruppe. Du kan bl.a. være med til at udvikle og revidere krav og prøvningsmetoder for manuelle og elektrisk drevne kørestole, batterier og ladere, kørestolssæder, trappeklatrere og fastspændingssystemer.

Tilmelding og spørgsmål

Hvis du ønsker at tilmelde dig informationsmødet eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helene Jackson på hj@ds.dk eller telefon 39 96 61 63. Gerne senest onsdag den 26. marts 2014.