Virksomheder investerer for lidt i energieffektivisering

10. marts 2014

Virksomheder investerer for lidt i energieffektivisering

Virksomhedernes investeringsplaner for energieffektivisering er for kortsigtede, og beløbene, der investeres, er for små. Bygningerne forbigås til fordel for produktionsudstyr.

Det viser den årlige rapport Energiindeks Danmark 2014. Rapporten ser på, hvor professionelt kommunerne og landets 1.000 største virksomheder – målt på omsætning – arbejder med at nedbringe deres energiforbrug. Bag Energiindeks Danmark 2014 står en kreds af partnere, der tæller Dansk Standard, Mandag Morgen, Schneider Electric, SE Big Blue og Skanska.

Indekset bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 1.000 største virksomheder og landets 98 kommuner.

”Besvarelserne viser, at virksomhederne ikke tager levetidsbetragtninger med i vurderingen af investeringer i energibesparende tiltag i deres bygninger. Der fokuseres for meget på at høste de lavt hængende frugter i form af relativt små investeringer i primært produktionsudstyr. Men bygninger har betydelig længere levetid end produktionsudstyr. Derfor kan der med fordel åbnes op for investeringer med længere tilbagebetalingstider. Det nuværende kortsigtede fokus spænder ben for at få taget fat på de store investeringer, der eksempelvis skal sikre værdien i bygninger, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard. Han fortsætter:

”Den skævvridning i perspektiv og prioritering kan energiledelse imidlertid synliggøre. Energiledelse bidrager til at give en større helhedsorientering, idet energiledelse – som paraply over en række forskellige indsatsområder, dvs. både udstyr, bygninger, transport mv. – kan anskueliggøre, hvilke investeringer der bedst betaler sig på langt sigt.

Indekset viser da også, at det betaler sig for virksomheder at udpege en eller flere medarbejdere, der har direkte ansvar for at overvåge energiforbruget og følge op på muligheder for besparelser.

”Virksomheder med energiansvarlige når langt flere af de mål, de sætter sig med hensyn til at begrænse energiforbruget, og de har større overblik over investeringerne. Det er med til at vise, at energiledelse er et stærkt redskab til at nedbringe energiforbruget, bringe udgifterne ned og styrke virksomhedernes konkurrencekraft,” siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Han fremhæver også, at det er positivt, at i både virksomheder og kommuner er ansvaret for at nedbringe energiforbruget placeret højt i organisationen.

Det understreger indtrykket fra andre dele af rapporten af, at de danske virksomheder og kommuner for alvor er begyndt at betragte energiledelse og energioptimering som et strategisk indsatsområde.