Femogtyve anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren

07. april 2014

Femogtyve anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren

Nationalt Partnerskab for Standardisering har overdraget sine anbefalinger til, hvordan Danmark får maksimal effekt af standarder og standardisering, til erhvervs- og vækstministeren.

Anbefalingerne skal tjene som indspil til den standardiseringspolitiske strategi, der ventes klar senere på året, og som kommer til at indgå i regeringens vækstplan.

Bag anbefalingerne står 19 erhvervsledere fra virksomheder inden for forskellige sektorer samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, interesse- og brancheorganisationer. Under ét går de under betegnelsen, Nationalt Partnerskab for Standardisering.

- Med anbefalingerne peger vi på de områder, hvor det største potentiale for standardisering – og dermed den største gevinst for det danske samfund – ligger, og som derfor bør adresseres i den kommende strategi, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard, der har taget initiativ til partnerskabet.

Hun fortsætter:

- Undersøgelser viser, at virksomheder, der bruger standarder, har en bedre produktivitet, mere innovation, eksporterer mere og derved skaber mere vækst og flere jobs end virksomheder, der ikke bruger standarder. I partnerskabet er vi overbevist om, at danske virksomheder vil vækste mere, og at vi vil få en endnu mere effektiv offentlige sektor, hvis anbefalingerne bliver fulgt. 

Hensigten med anbefalingerne er at gøre lovgiverne opmærksomme på behovet for rammevilkår, hvor internationale standarder bringes i spil som strategisk redskab til vækst. Nøgleord er dels ensartethed og gennemsigtighed i nationale og internationale regelsæt og lovgivning; dels reduktion af risici og omkostninger med henblik på at styrke danske virksomheders konkurrencekraft på verdensmarkedet.