Slut med enegang fra mobilproducenter

07. april 2014

Slut med enegang fra mobilproducenter

Da den europæiske standard for fælles mobilopladere udkom i 2011, fandtes der ikke noget lovkrav. Det ændrer en ny EU-lov for radioudstyr nu på.

En ny EU-lov strammer op på kravene til mobilproducenterne, der fremover skal udvikle fælles opladere til bl.a. telefoner. Loven blev næsten enstemmigt vedtaget for blot nogle uger siden. Den bakker dermed op om baggrunden for at udgive en europæisk standard i 2011, nemlig at begrænse ressourcespild med brug-og-smid-væk, hver gang man købte en ny mobiltelefon. Samtidig skulle det være nemmere for forbrugeren, der ikke skulle være låst af en bestemt mobiloplader, hvis man stod et fremmed sted – uden oplader. 

Dansk Standard deltog sammen med danske eksperter i at udvikle den europæiske standard i 2011: 

- Allerede dengang var man klar over, at det kunne være en hæmsko for standarden, at der ikke fandtes EU-krav. Det ændrer man på nu med den nye lov, så selvom standarden er frivillig at benytte vil den være et væsentligt bidrag til, hvordan producenter kan leve op til kravene, udtaler Per Crety, der ikke selv deltog i arbejdet, men har fulgt det fra sidelinjen. 

Formålet med en fælles oplader er ifølge Europaparlamentets medlemmer, at det vil reducere spild og omkostninger og samtidig gøre det lettere for forbrugerne.

- Den nye lov for radioudstyr er et effektivt redskab til at forebygge interferens mellem forskellige enheder. Fremover vil det ikke være muligt for producenterne at udvikle deres egne opladere og ekstraudstyr. Det vil være godt både for forbrugerne og for miljøet, fordi det sætter en stopper for opladerrodet og mange tons elektronisk affald om året, siger Per Crety. 

Loven fastsætter harmoniserede regler for markedsføring af radioudstyr, herunder mobiltelefoner, bildørsåbnere og modemmer. Reglerne opdateres for, at de kan holde trit med det stigende antal og variationen af radioudstyr på markedet og sikre, at enhederne ikke forstyrrer hinanden samt overholder væsentlige sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. 

DS/EN 62684:2011 er baseret på micro-USB. Den dækker alle aspekter af opladeren, stik og stik og sætter desuden standarder for sikkerhed, interoperabilitet og miljøhensyn. Du kan købe DS/EN 62684:2011, Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones til 300,- ekskl. ekspedition og forsendelsesomkostninger. 

Hvis du er interesseret i at høre om dine muligheder for at deltage i standardiseringsarbejdet for telefoni, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Per Rafn Crety på prc@ds.dk eller telefon 23 35 25 04.

Kontakt