Bedre ledelsesmæssig forankring af infektionshygiejne

07. maj 2014

Bedre ledelsesmæssig forankring af infektionshygiejne

Standarderne for infektionshygiejne er under revision. De nye udgaver skal sikre en bedre overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel.

Ledelsesstandarden, Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer – Styring af risiko og infektionshygiejneDS 2450-1, er netop sendt i høring. Den nye udgave er revideret, så den passer bedre sammen med infektionshygiejnestandarderne i DS 2451-serien

- I den reviderede udgave af ledelsesstandarden bruger vi primært terminologien fra Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse. Desuden beskriver vi kravene til styring af infektionshygiejne i hele patientforløbet. Hvis man allerede lever op til Den Danske Kvalitetsmodel vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse kvalitetsprocedurerne, så man også opfylder kravene i DS 2450-1, siger direktør Torben Abildgaard Pedersen, TAPFREELANCE ApS, der er medlem af det udvalg, som har revideret hygiejnestandarderne. 

Han fortsætter:

- Til forskel fra Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse inkluderer DS 2450-1 systemkrav til bl.a. intern audit, ledelsesevaluering og styring af afvigelser. Derfor er standarden fortsat uundværlig og et must for de organisationer, som ønsker at oppebære EN ISO/IEC 17021-certificering af deres hygiejneledelsessystem.

Formålet med DS 2450-1 er at give den sundhedsfaglige organisation et redskab til at realisere sin infektionshygiejnepolitik sammen med den øvrige risikostyring og dermed nå sine infektionshygiejniske mål.

DS 2450-1 beskriver basis for at kunne indføre DS 2451-seriens standarder. Formålet med DS 2451-serien er at støtte sundhedssektoren i dens bestræbelser på at opnå endnu bedre infektionshygiejnisk styring med henblik på at reducere risikoen for infektion hos f.eks patienter, personale og besøgende.

Hvis sygehuse, klinikker eller privathospitaler ønsker at styre infektionshygiejne i overensstemmelse med DS 2451-seriens faglige standarder skal der indføres et ledelsessystem, der opfylder kravene i DS 2450-1.

Ledelsessystemet sikrer overvågning og beslutningskraft, så der kan forebygges mod nyobserverede risikofaktorer.