Vækstpakke med øje for standarder

08. maj 2014

Vækstpakke med øje for standarder

Vækstpakken lover godt for regeringens kommende nationale strategi for standardisering.

Regeringens vækstpakke rummer tre indsatsområder, der eksplicit anfører standarder som løsningsmodel til at fremme dansk produktivitet og eksport.

- Det er med stor tilfredshed, at vi i Dansk Standard konstaterer, at betydningen af standarder og standardisering har fået fodfæste i den politiske bevidsthed som central løftestang til at skabe vækst. At standarder på den vis har politisk bevågenhed og slår igennem i regeringens vækstplan tegner lovende for den nationale strategi for standardisering, som kommer til efteråret, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

De tre indsatsområder i vækstpakken er:

Øget anvendelse af internationale standarder

"I Danmark har man fastsat en række særlige nationale krav og standarder for byggeri. Disse er hæmmende for konkurrencen i byggebranchen. Regeringen vil derfor: Internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne samt standarderne for arbejdspladsbelysning med henblik på at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer, elforsyningsanlæg og belysning.”

Startpakker med relevante standarder målrettet små og mellemstore virksomheder

"Regeringen foreslår, at Dansk Standard udvikler fire-seks startpakker med henblik på at tilbyde særligt relevante standarder – fx ledelsesstandarder og standarder for produktionsprocesser – til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Med startpakken får virksomhederne information og vejledning i de mest relevante standarder for deres branche på én gang.”

National strategi for standardisering - Strategi for øget anvendelse af internationale standarder

"Regeringen vil i efteråret 2014 præsentere en strategi, der skal styrke virksomheder og myndigheders anvendelse af internationale standarder med henblik på bl.a. at lette administrative byrder gennem styrket egenkontrol samt forbedre adgangen for danske underleverandører til globale værdikæder.”