Ny vejledning til gavn for mindre svejseværksteder

03. juni 2014

Ny vejledning til gavn for mindre svejseværksteder

Fremover er der også plads til det lille svejseværksted i CE-mærkning af stålkomponenter til bygge- og anlægsindustrien. Det nye nationale anneks til eurocode 3 præciserer nemlig nu i vejledningen, at udførelsesklasse 1 kan anvendes ved svejsning af kantsømme.

Den 1. juli 2014 træder kravet om CE-mærkning af stål- og aluminiumskomponenter til bygge- og anlægsindustrien i kraft. CE-mærkningsordningen omfatter 4 udførelsesklasser, hvoraf udførelsesklasse 4 er den mest krævende. Værkstederne skal på forhånd kvalificere sig - gennem certificering - til en udførelsesklasse, før værkstederne kan CE-mærke deres produkter. Eksempelvis vil certificering til klasse 3 give værkstedet mulighed for at udføre arbejde i klasse 3, 2 og 1.

Valg af udførelsesklasse for de specifikke stålkomponenter er den projekterendes ansvar. Myndigheden for området, Energistyrelsen, angiver vejledning for valget af udførelsesklasse i det nationale anneks, DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014, til Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. I den nye vejledning er anført mulighed for at benytte udførelsesklasse 1 ved svejsning af kantsømme såfremt a-målet på svejsningen øges med 20 %.

- Der er meget stor forskel på kravene om dokumentation og prøvning samt værkstedets svejsefaglige kompetence de 4 udførelsesklasser imellem. Allerede i udførelsesklasse 2 er niveauet en stor udfordring for mindre svejseværksteder. Ændringen i vejledningen kan flytte en del svejsearbejde i kantsømme til udførelsesklasse 1. Dermed bliver det relevant at opnå certificering i udførelsesklasse 1, som er mere overkommelig for de mindre værksteder, siger Jørgen Hagelund seniorkonsulent i Dansk Standard. 

Sikkerhedsniveauet bliver ikke sat på spil med ændringen i vejledningen, idet det som hidtil er den projekterende, som beslutter, hvilken klasse komponenten skal udføres i. Såfremt det ikke sker, fastlægger standarden, DS/EN 1090-2, at komponenten automatisk skal udføres i klasse 2.

- En del værksteder har allerede arbejdet med at kvalificere sig til kravene i udførelsesklasse 2. Det har generelt medført et kompetenceløft hos værkstederne i Danmark. Det er helt klar en fordel i den internationale konkurrence, at mange danske værksteder kan CE-mærke i de højere klasser, siger Jørgen Hagelund, seniorkonsulent i Dansk Standard.  

Det nationale anneks kan hentes gratis i Dansk Standards webshop.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19