Belysningsstandarden skal revideres

04. april 2016

Belysningsstandarden skal revideres

Nu starter revisionen af den europæiske standard for belysning, DS/EN 12464-1. Revisionen er åben for alle med interesse i emnet.

Den populære danske standard DS 700 for indendørs belysning er med BR15 blevet erstattet af en europæisk standard DS/EN 12464-1:2011, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. Nu skal den europæiske standard revideres, og alle med professionel interesse i belysning kan deltage i standardiseringsarbejdet i udvalget hos Dansk Standard. Det giver dig mulighed for at få indflydelse på de krav, der fremadrettet skal stilles til belysning af indendørs arbejdspladser. Arbejdet er fx relevant for rådgivere, ansatte fra universiteter, bygherrer, myndigheder, producenter og el-installatører.

Dansk Standard har afholdt kickoffmøde fredag den 15. april.

Hør mere

Kontakt standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk eller telefon 40 90 05 99.


Dansk indflydelse på standarden

- De europæiske og de danske standarder, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser, ligner hinanden meget, men der er også forskelle. På nogle områder er den europæiske standard bedre end den danske, og på andre områder er det omvendt. Men den europæiske standard har lige så meget fokus på lys som forudsætning for en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø, siger Anne Bay, civilingeniør og direktør i Dansk Center for Lys. Anne Bay er formand for udvalget for lys og belysning under Dansk Standard, der står for at udarbejde europæiske og internationale standarder på området.

Ifølge Anne Bay har danske interessenter rigtigt gode muligheder for at få indflydelse på den europæiske standard DS/EN 12464-1 Lys og belysning - belysning ved arbejdspladser.

- Vi har her en chance for at påvirke med danske interesser på europæisk plan. Jeg har ikke tidligere optrådt særligt meget i europæiske sammenhænge, og jeg må sige, at jeg er positivt overrasket over, at et lille land som Danmark har så stor indflydelse. Det er interessant, at vi kan påvirke med vores særlige danske kompetencer og viden. Det er det, vi bringer i spil på europæisk plan, og dermed sikrer dansk indflydelse til gavn for såvel brugerne som producenterne.

Et konkret eksempel på, at Danmark har sat væsentlige fingeraftryk på de europæiske belysningsstandarder, er den kommende dagslysstandard, der stiller krav til dagslys i bygninger.

- Frem for forenklede tommelfingerregler, er det blandt andet afgørende også at inddrage konteksten, fx den vej vinduerne vender, og hvilket glas der er i ruderne. Store vinduesarealer, som fordres i Energiklasse 2020 i det danske bygningsreglement, kan også være et problem. Rigtig mange faktorer påvirker dagslyskvaliteten, og her har vi fra dansk side med eksperter fra både virksomheder og universiteter, haft stor indflydelse på, at bredden i disse ting blev medtaget i forhold til de krav, man stiller til godt dagslys i den europæiske standard, siger Anne Bay.

Fakta

BR15 inklusive DS/EN 12464-1 trådte i kraft 1. januar 2016 – herefter er der en overgangsperiode på 6 måneder, hvor DS 700 stadig kan anvendes sammen med BR10, indtil udløbet af perioden.

For de danske bygherrer betyder det et nyt projekteringsgrundlag i Danmark. Eksempelvis bliver lavklasseenergi 2015 obligatorisk på dagslyskrav, og i den europæiske kunstbelysningsstandard er belysningsstyrkerne og blændingsgrænserne visse steder en smule højere.

DS/EN 12464-1 stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser, fx i forhold til synskomfort, bl.a. ved arbejde ved skærme. Formålet er at eliminere de nationale afvigelser fra de europæiske vedtægter.

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28