Nu går arbejdet i gang med at udvikle en servicestandard for kvalitet i turismen

20. juni 2014

Nu går arbejdet i gang med at udvikle en servicestandard for kvalitet i turismen

Vækstplanen for dansk turisme er netop vedtaget. Et prioriteret indsatsområde bliver at løfte serviceudbyttet i turismeerhvervet gennem en standard for dansk kvalitetsturisme. Erhvervet inviteres til at deltage i udviklingsarbejdet, som faciliteres af Dansk Standard.

Red. Vejledningen er udarbejdet. Hent et gratis eksemplar: Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme – fordi hele oplevelsen tæller

Standarden skal dække hele turismeerhvervet, men målrettes de forskellige udfordringer inden for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen. Som en del af standarden bliver der udviklet en certificeringsordning, som virksomhederne kan vælge at tilslutte sig. Målet er at løfte kvaliteten og servicen i hele turismeerhvervet.

- Med vedtagelsen af vækstplanen for dansk turisme kan vi nu trække i arbejdstøjet og i samarbejde med erhvervet tage hul på udviklingen af en standard, der kan tjene som fælles referenceramme og pejlemærke for god service og kvalitet, når vi byder turister velkommen rundt om i Danmark. Det handler ikke om at finde frem til laveste fællesnævner men derimod at løfte barren for hver enkelt aktør og dermed det samlede niveau i erhvervet. Standardisering handler om best practice, og parallelt med standarden vil der blive udviklet en certificeringsordning, der kan anvendes som en blåstempling af de virksomheder, der lever op til standarden, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Hun fortsætter:

- Erhvervets aktive involvering er helt afgørende. Og det er vigtigt, at vi får bredden med. Derfor bliver der indledningsvist brugt kræfter på at informere og involvere turismeaktørerne, og umiddelbart efter sommerferien tager vi på en turné rundt i Danmark, hvor vi afholder en række informationsmøder om muligheden for deltagelse i udvikling af standarden.

Dansk kvalitetsturisme

Dansk Turismefremme, som repræsenterer et bredt udsnit af erhvervet over hele landet, er klar til at medvirke.

- Vi stiller os positivt over for vækstplanen, og det faktum, at service og kvalitet nu er sat på den politiske dagsorden. Vi bakker op om, at dette nu omsættes til konkret handling. Dansk Turismefremmes kerneområde er netop at styrke kvaliteten i gæsteservicen og produktudviklingen. I branchen har vi længe italesat vores fælles udfordring med at højne kvaliteten af den service, der leveres over hele landet. Derfor er vi også åbne for samarbejde og for at inddrage erfaringer fra eksisterende kvalitetsmærkningsordninger, siger Anne-Mette Knattrup, som er bestyrelsesformand i Dansk Turismefremme.

Dansk Standards plan for udviklingen af standarden har fokus på de forudsætninger, som god service og kvalitet er afhængig af, og vejledning i hvordan der kan arbejdes med de forudsætninger, som er relevante for den enkelte aktør. Hensigten er at få skærpet forudsætningerne og frigivet ressourcer til at servicere gæsterne endnu mere.

- En standard for service giver mening forudsat. at standarden primært har funktion af et værktøj for den enkelte aktør til at understøtte og fremme et endnu højere service og kvalitetsniveau – og ikke bliver en rigid kontrolordning, siger Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm.

Øget kvalitet

Danmark er ét af verdens dyreste lande at besøge som turist. VisitDenmarks seneste tilfredshedsmåling blandt turister viser imidlertid, at turisterne ikke er tilfredse med forholdet mellem pris og kvalitet. Derfor bliver forudsætningerne for at levere kvalitet nøgleord og omdrejningspunkt for den kommende standard.

Turismen skaber årligt en omsætning på 87,2 mia. kr. og 122.500 fuldtidsstillinger i Danmark. Væksten i dansk turisme er imidlertid gået i stå. Fra 2007-2012 har Danmark samlet oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens det øvrige Europa som helhed har oplevet en fremgang. Visionen med vækstplanen er, at turismen i Danmark skal opnå samme vækstrate, som forventes i andre europæiske lande. Det vil sige en vækst på op mod 4,3 mia. kr. i turismeomsætning i forhold til 2012.

Kontakt