Erhvervet skal være med til at designe servicestandard for turisme

12. august 2014

Erhvervet skal være med til at designe servicestandard for turisme

Turister i Danmark skal mødes med en højere kvalitet og service. Det skal en ny standard for dansk kvalitetsturisme medvirke til. Dansk Standard tager nu på turné rundt i landet for at informere om og invitere erhvervet til at deltage i udviklingsarbejdet.

Standarden, som er en del af regeringens vækstplan for dansk turisme, skal dække hele turismeerhvervet, men også målrettes de forskellige udfordringer inden for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen. Som en del af standarden bliver der udviklet en frivillig certificeringsordning, som virksomhederne kan vælge at tilslutte sig. Målet er at løfte kvaliteten og servicen i hele turismeerhvervet.

- Idéen med den ny standard er at få en fælles referenceramme og pejlemærker for, hvad der er god service og kvalitet, når vi byder turister velkommen. Standardisering handler om at udvikle og beslutte en best practice, alle kan have gavn af – uagtet størrelse og ydelser. Der er tale om en ledelses- og processtandard, hvilket betyder, at den ikke vil indeholde én formel for kvalitet og service, men vil fokusere de generiske faktorer, som påvirker kvalitet og service. Erhvervets engagement er helt afgørende sammen med andre parter, som har en viden eller tilgang, der kan give værdi i det fælles projekt. Derfor holder vi nu informationsmøder rundt om i landet, hvor vi vil fortælle nærmere om det forestående arbejde med udviklingen af standarden og invitere til aktiv deltagelse, siger projektleder Niels Madelung fra Dansk Standard.

Udviklingen af standarden går i gang i efteråret og løber over to år. Arbejdet er åbent for alle med indsigt i og erfaring med turismeerhvervet, som har lyst til at stille deres viden til rådighed og sørge for fremdrift i projektet. Der vil være 8-11 møder i løbet af de første 12 måneder. Det er gratis at deltage.

Her finder informationsmøderne sted:

Aalborg

Onsdag d. 27. august 2014 kl. 10-12
Utzon Center A/S
Slotspladsen 4
9000 Aalborg
Møderum: Utzon Park Room

Ringkøbing

Torsdag d. 28. august kl. 10-12
Dayz Seawest Nymindegab
Vesterhavsvej 81
6830 Nr. Nebel

Middelfart

Fredag d. 29. august kl. 10-12
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

København

Tirsdag d. 9. september kl. 10-12
Rosenborg
Øster Voldgade 4A
1350 København

Kontakt