Nordiske bygningsstandarder skal vise vejen for grønt byggeri i Europa

11. august 2014

Nordiske bygningsstandarder skal vise vejen for grønt byggeri i Europa

Nordic Innovation står bag udviklingen af tre fællesnordiske projekter, der skal munde ud i et nordisk forslag til europæiske standarder inden for bæredygtig renovering, indeklima samt miljøvare-deklarationer og bæredygtigt byggeri. Nu sendes forslagene i høring.

Forslagene er udviklet i arbejdsgrupper med deltagelse af standardiseringsorganer, industri, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder.

De tre fællesnordiske projekter udspringer af de nordiske statsministres initiativ “The Nordic Region – leading in green growth”. Med initiativet sigter de nordiske lande mod at udarbejde standarder til byggebranchen, der kan indgå som en stærk og indflydelsesrig stemme ved udarbejdelsen af europæiske standarder og EU-forordninger i fremtiden.

- Den nordiske region kan ved at udarbejde standarder til byggebranchen yde et stort bidrag til at nå europæiske mål for bæredygtig vækst. Byggebranchen i Norden er blandt de forreste med bæredygtigt byggeri og har omfattende viden at trække på. Desuden vil det være gavnligt for Nordisk erhvervsliv at deltage aktivt i udarbejdelsen af standarder, da det giver en konkurrencemæssig fordel på det europæiske marked. Der er altså tale om gevinst både for den nordiske byggebranche og for miljøet, siger Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard, som varetager høringen i Danmark på vegne af Nordic Innovation.

Høringen af de tre forslag er åben fra 11. august til 13. oktober og alle interessenter inviteres til at afgive kommentarer.

De tre forslag, som er til offentlig høring, er:

  • Forslag til en standard for klassificering af bygninger og fælles krav til bæredygtig og energieffektiv renovering af eksisterende bygninger.
  • Forslag til en nordisk klassificeringsordning for indeklima med harmoniserede kriterier og prøvningsmetoder til evaluering af det resulterende indeklima.
  • Forslag til et nordisk bidrag til EU-forordninger og -standarder inden for miljøvareregler og bæredygtigt byggeri i produktkategorierne varmeisolering og stål.

- Input fra branchens aktører er helt afgørende for at føre os et stort skridt tættere på at gøre Norden til det sted, som de øvrige europæiske lande vender blikket mod, når byggestandarder udarbejdes. Derved opnår nordisk erhvervsliv en konkurrencemæssig fordel, og vejen banes for mere grønt byggeri i Europa, siger Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19