Standarder og patenter – hvornår er det fair?

02. februar 2015

Standarder og patenter – hvornår er det fair?

Selv om patenter og standarder har deres væsen til forskel, er der mange fordele ved at lade dem spille sammen. Men det sker ikke uden udfordringer.

Et vigtigt aspekt af standardiseringen er forholdet til patenter og den rolle, patenter spiller i standarder. Men det er ikke uden udfordringer at få de to begreber til at spille sammen. Særligt inden for teknik, der udvikler sig med lynets hast, er der behov for patenter såvel som standarder.

”Hvis to apparater fra forskellige firmaer skal kunne snakke sammen, fx en sms skal kunne sendes fra det ene til det andet, så kræver det, at patenter bliver delt og gjort til en del af standarder,” fortæller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard.

En fair aftale

Der findes tre muligheder, når man i udviklingen af standarder får behov for en viden, som kun findes i et patent.

”Som patentejer kan man selvfølgelig nægte at give den viden, eftersom et patent i sin natur er lavet for at beskytte viden. Man kan også give licens, som tredjepart betaler for, eller indgå en aftale under 'fair, reasonable and non-discriminatory conditions'. Det vil sige, at man bliver enig om en fair måde at dele det på – men hvad er fair? Det er her, den store udfordring ligger begravet,” fortæller Per Crety.

Skal man betale efter formåen, altså de store betaler meget, og de små betaler lidt? Eller skal alle betale det samme? Det kan parterne ikke enes om, og derfor kører de nu en retssag ved en europæisk domstol, der skal forsøge at løse problemet.

Hvad er løsningen?

Ifølge Per Crety ender uenighederne som regel i et kompromis, hvor virksomheder udveksler patenter med hinanden frem for penge. En løsning på problemet, der netop har været oppe at vende, kunne være at tage patenter ud af standarder. Det vil ifølge Per Crety være en meget hård linje, for selv om der er problemer med at dele patenter, kommer man ikke uden om, at de er nødvendige i standarder:

Der er ikke noget ved at have et patent, hvis der ikke er andre, der bruger det. Det er helt essentielt, at fx telefoner kan snakke sammen, og det kan de kun, hvis patenterne kommer ind i standarderne.

Per Crety
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Beskytte eller dele?

En anden problematik ved at forene patenter og standarder handler om at beskytte den viden, der er i patenterne:

”Patenter handler om at beskytte viden. Nogle aktører er ikke interesseret i at få deres viden ud i standarder, der deler viden. De vil holde deres viden for sig selv. Det er også derfor, at mange store virksomheder har hele afdelinger, der vurderer, om deres udvikling skal i et patent eller en standard,” siger Per Crety. Han skal nu deltage i en europæisk arbejdsgruppe, der skal arbejde på en løsning om, hvad der er fair, når man deler et patent i en standard.

Se også

En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

29. november 2022

En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år, hvor omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. For at give virksomheder redskaber til dette arbejde, skal der nu udarbejdes standarder, som støtter udvikl...

22. november 2022

Se eller gense webinaret om risikostyring og rapportering ift. cyber- og informationssikkerhed

14. november afholdt Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer og Dansk Standard et arrangement, der stillede skarpt på risikostyring og rapportering ift. cyber- og informationssikkerhed set fra ledelsens og bestyrelsens perspektiv.

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konku...

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

15. november 2022

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

Langt de fleste offentlige indkøbere ønsker at bidrager til den grønne omstilling ved at stille grønne og ansvarlige krav, når de laver et udbud. Men hvordan gør man? Et vigtigt værktøj er grønne standarder, der hjælper indkøbere med at beskrive,...