Standarder og patenter – hvornår er det fair?

02. februar 2015

Standarder og patenter – hvornår er det fair?

Selv om patenter og standarder har deres væsen til forskel, er der mange fordele ved at lade dem spille sammen. Men det sker ikke uden udfordringer.

Et vigtigt aspekt af standardiseringen er forholdet til patenter og den rolle, patenter spiller i standarder. Men det er ikke uden udfordringer at få de to begreber til at spille sammen. Særligt inden for teknik, der udvikler sig med lynets hast, er der behov for patenter såvel som standarder.

”Hvis to apparater fra forskellige firmaer skal kunne snakke sammen, fx en sms skal kunne sendes fra det ene til det andet, så kræver det, at patenter bliver delt og gjort til en del af standarder,” fortæller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard.

En fair aftale

Der findes tre muligheder, når man i udviklingen af standarder får behov for en viden, som kun findes i et patent.

”Som patentejer kan man selvfølgelig nægte at give den viden, eftersom et patent i sin natur er lavet for at beskytte viden. Man kan også give licens, som tredjepart betaler for, eller indgå en aftale under 'fair, reasonable and non-discriminatory conditions'. Det vil sige, at man bliver enig om en fair måde at dele det på – men hvad er fair? Det er her, den store udfordring ligger begravet,” fortæller Per Crety.

Skal man betale efter formåen, altså de store betaler meget, og de små betaler lidt? Eller skal alle betale det samme? Det kan parterne ikke enes om, og derfor kører de nu en retssag ved en europæisk domstol, der skal forsøge at løse problemet.

Hvad er løsningen?

Ifølge Per Crety ender uenighederne som regel i et kompromis, hvor virksomheder udveksler patenter med hinanden frem for penge. En løsning på problemet, der netop har været oppe at vende, kunne være at tage patenter ud af standarder. Det vil ifølge Per Crety være en meget hård linje, for selv om der er problemer med at dele patenter, kommer man ikke uden om, at de er nødvendige i standarder:

Der er ikke noget ved at have et patent, hvis der ikke er andre, der bruger det. Det er helt essentielt, at fx telefoner kan snakke sammen, og det kan de kun, hvis patenterne kommer ind i standarderne.

Per Crety
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Beskytte eller dele?

En anden problematik ved at forene patenter og standarder handler om at beskytte den viden, der er i patenterne:

”Patenter handler om at beskytte viden. Nogle aktører er ikke interesseret i at få deres viden ud i standarder, der deler viden. De vil holde deres viden for sig selv. Det er også derfor, at mange store virksomheder har hele afdelinger, der vurderer, om deres udvikling skal i et patent eller en standard,” siger Per Crety. Han skal nu deltage i en europæisk arbejdsgruppe, der skal arbejde på en løsning om, hvad der er fair, når man deler et patent i en standard.

Se også

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...