Standarder og patenter – hvornår er det fair?

02. februar 2015

Standarder og patenter – hvornår er det fair?

Selv om patenter og standarder har deres væsen til forskel, er der mange fordele ved at lade dem spille sammen. Men det sker ikke uden udfordringer.

Et vigtigt aspekt af standardiseringen er forholdet til patenter og den rolle, patenter spiller i standarder. Men det er ikke uden udfordringer at få de to begreber til at spille sammen. Særligt inden for teknik, der udvikler sig med lynets hast, er der behov for patenter såvel som standarder.

”Hvis to apparater fra forskellige firmaer skal kunne snakke sammen, fx en sms skal kunne sendes fra det ene til det andet, så kræver det, at patenter bliver delt og gjort til en del af standarder,” fortæller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard.

En fair aftale

Der findes tre muligheder, når man i udviklingen af standarder får behov for en viden, som kun findes i et patent.

”Som patentejer kan man selvfølgelig nægte at give den viden, eftersom et patent i sin natur er lavet for at beskytte viden. Man kan også give licens, som tredjepart betaler for, eller indgå en aftale under 'fair, reasonable and non-discriminatory conditions'. Det vil sige, at man bliver enig om en fair måde at dele det på – men hvad er fair? Det er her, den store udfordring ligger begravet,” fortæller Per Crety.

Skal man betale efter formåen, altså de store betaler meget, og de små betaler lidt? Eller skal alle betale det samme? Det kan parterne ikke enes om, og derfor kører de nu en retssag ved en europæisk domstol, der skal forsøge at løse problemet.

Hvad er løsningen?

Ifølge Per Crety ender uenighederne som regel i et kompromis, hvor virksomheder udveksler patenter med hinanden frem for penge. En løsning på problemet, der netop har været oppe at vende, kunne være at tage patenter ud af standarder. Det vil ifølge Per Crety være en meget hård linje, for selv om der er problemer med at dele patenter, kommer man ikke uden om, at de er nødvendige i standarder:

Der er ikke noget ved at have et patent, hvis der ikke er andre, der bruger det. Det er helt essentielt, at fx telefoner kan snakke sammen, og det kan de kun, hvis patenterne kommer ind i standarderne.

Per Crety
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Beskytte eller dele?

En anden problematik ved at forene patenter og standarder handler om at beskytte den viden, der er i patenterne:

”Patenter handler om at beskytte viden. Nogle aktører er ikke interesseret i at få deres viden ud i standarder, der deler viden. De vil holde deres viden for sig selv. Det er også derfor, at mange store virksomheder har hele afdelinger, der vurderer, om deres udvikling skal i et patent eller en standard,” siger Per Crety. Han skal nu deltage i en europæisk arbejdsgruppe, der skal arbejde på en løsning om, hvad der er fair, når man deler et patent i en standard.

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.