Alt for mange graveskader
serato / Shutterstock.com

04. november 2015

Alt for mange graveskader

Der sker alt for mange skader på nedgravede kabler og ledninger, fordi oplysningerne om deres placering er for få og for usikre. Det skal der nu gøres noget ved, mener Dansk Standard og Danske Anlægsentreprenører.

Når strøm- eller vandforsyningen pludseligt bliver afbrudt kan det være til stor gene og irritation for de mange mennesker, det går ud over – hvad enten det er derhjemme eller på jobbet. Men faktisk har det også store samfundsøkonomisk konsekvenser, når en nedgravet ledning ved en fejl bliver gravet over.

- Der findes utroligt mange nedgravede ledninger i Danmark – men det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvor de er. I dag findes der desværre ikke særligt sikre oplysninger på området. Og det medfører store tab - både samfundsøkonomiske og privatøkonomiske, siger Niels Nielsen, Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Derfor har Dansk Standard sammen med Danske Anlægsentreprenører taget initiativ til en gennemgribende revision af standarden DS 462, Registrering af ledninger. Alle aktører på området har mulighed for at deltage i revisionen og dermed få indflydelse på den kommende standard.

- Det er helt afgørende, at entreprenørerne ved, hvor ledningerne er, inden de starter gravearbejdet. Der er derfor brug for et værktøj, der kan beskrive, hvordan registrering af ledninger kan foretages på en nutidig, sikker og præcis måde. Det har stor betydning for de mange gravearbejder, der hver dag finder sted rundt omkring i landet, siger Niels Nielsen og understreger, at det også en forudsætning, at anvendelsen af den kommende standard bliver obligatorisk, hvis det skal medføre den ønskede reduktion i antallet af ledningsskader samt øget produktivitet i gravearbejderne.

Den store usikkerhed om ledningernes placering betyder nemlig, at gravearbejdet bliver mere tidskrævende, fordi det skal udføres ekstra forsigtigt. I tillæg til det ekstra tidsforbrug opstår mange graveskader på ledninger, der kunne have været undgået.

Det er et stigende problem, både fordi entreprenørerne oplever, at det bliver sværere at få oplysningerne, og fordi oplysningerne ofte slet ikke er tilstrækkelig præcise. Samtidigt tilgodeser den teknik, der tidligere er blevet brugt i forbindelse med registrering af ledninger, ikke den teknologiske udvikling, der har været på området.

- Der er sket en enorm teknologisk udvikling siden 1994, hvor den nuværende standard er fra. Det gælder bl.a. GPS-måleinstrumenter, der er blevet meget mere udbredte i dag, samt en række udviklinger som har haft en forenklende effekt på landmåling, fortæller Hjörtur Sigurðsson, Civil ingeniør i den internationale landmålervirksomhed Spotland A/S.

Udover nye teknologier på landmålings- og registreringssiden, er der også sket store fremskridt på gravesiden.

- I dag kan de fleste entreprenørmaskiner udstyres med et maskinstyringsanlæg, som i princippet fungerer på samme måde som et GPS anlæg. Det giver maskinføreren et meget nøjagtigt måleinstrument, der betyder, at han - hvis han får adgang til nøjagtige data på de eksisterende ledninger i jorden - kan udføre sit arbejde langt mere nøjagtigt og effektivt og uden at skade de nedgravede ledninger, siger Hjörtur Sigurðsson.

Derudover er verden blevet mere digital. De fleste projekter bliver projekteret i 3D, og de fleste ledninger bliver registrerede i 3D, fordi mange ledningsejere stiller krav om det.

Det er således helt afgørende med en standard, der er up to date og både tager højde for de fremtidige regler for registrering af ledninger med den nyeste teknologi og til såvel eksisterende som nye anlæg.

Informationsmøde

Alle aktører inden for etablering og registrering af ledninger har mulighed for at deltage i revisionen af standarden DS 462, Registrering af ledninger. Dansk Standard holder informationsmøde om revisionen 17. november i København og 10. december i Skanderborg.

Fakta

Hvert år medfører overgravede ledninger store økonomiske tab og en lang række erstatningssager mellem ledningsejere og forsikringsselskaber - samt en masse unødige gener, der påvirker både private og erhvervslivet, fx i form af vand- eller strømforsyninger eller kabler til kommunikationsbrug, der bliver afbrudt.

En mere præcis registrering af nedgravede ledninger og kabler påvirker således en lang række aktører – lige fra ledningsejere og graveaktører til forsikringsselskaber og myndigheder.

Kontakt