Nye krav til nødstop på maskiner

30. maj 2016

Nye krav til nødstop på maskiner

Standarden DS/EN ISO 13850 Nødstop, der beskriver Maskindirektivets krav til nødstop, er nu blevet harmoniseret gældende fra d. 31. maj 2016.

Standarden DS/EN ISO 13850 Nødstop viser Maskindirektivets krav til design, indretning og funktion af nødstop. Standarden er harmoniseret d. 13. maj 2016 med endelig ikrafttræden d. 31. maj 2016. Herefter skal den betragtes som minimumskrav til nødstop på alle maskiner, der leveres som nye, og for ombygninger af nødstopsystemet på eksisterende CE-mærkede maskiner.

- Standarden er godt opdateret og moderniseret, og der er mange ændringer i forhold til tidligere. De fleste er opdatering til "gængs praksis", fx beskrivelse af hvordan og hvornår sektionering kan anvendes ved samlinger af flere maskiner eller proceslinier, fortæller Kim Bjerre fra Maskinsikkerhed ApS, der har repræsenteret Dansk Standard i ISO-arbejdsgruppen TC 199/WG 8.

Efter dansk pres blev det fastholdt, at der skal nødstop på alle betjeningspladser, med mindre risikovurderingen viser, at der ikke er behov herfor. Ellers ville det være svært at lave fjernstyring hjemmefra, bruge tablet eller PC som betjeningsplads mv. Det er altså fortsat muligt at undlade at montere nødstop på nogle af maskinens betjeningspladser, hvis risikovurderingen viser, at det er tilstrækkeligt sikkert.

Denne standard er et godt eksempel på, at dansk deltagelse i standardiseringen ikke kun er nødvendig, men også at det nytter. For det er ved standardiseringsarbejdet, at de næste års krav til design af maskiner fastlægges.

Kim Bjerre
Seniorkonsulent
Maskinsikkerhed ApS

Standarden, der blev udgivet i december 2015, indfører desuden gode og klare krav til, hvordan nødstop på håndbårne og trådløse betjeningspaneler skal indrettes.

- Det er nu fastlagt, at sikkerhedsstyresystemet bag nødstop-knappen skal være lavet i minimum Pl c, jf. DS/EN ISO 13849-1 Sikre styresystemer, hvilket vil kræve ændringer i sikkerhedsstyresystemet for mange simplere maskiner. Det er også en væsentlig opstramning, at når der bruges wire-nødstop, skal man kunne overskue hele wiren fra det sted, hvor man kan resette wirenødstoppet. Begge disse nye krav vil for nogle maskiner kræve et nyt design, siger Kim Bjerre.

Standarden medfører ændringer for rigtigt mange maskiner; nogle kun små og ubetydelige, mens andre skal redesigne deres sikkerhedsstyresystem.

Den opdaterede version af standarden DS/EN ISO 13850 Nødstop udkom 3. december 2015 og er netop nu blevet harmoniseret, dvs. at den bliver gældende som Maskindirektivets minimumskrav for nødstop fra d. 31. maj 2016.

Kontakt