Franske erfaringer kan inspirere kvalitetsstandard for dansk turisme
Genevesøen.

04. marts 2015

Franske erfaringer kan inspirere kvalitetsstandard for dansk turisme

Vi kan lære af franske erfaringer med regionsbranding. Sådan lyder rådet fra turismeforsker til de danske turistaktører, der netop nu arbejder på at udvikle service- og kvalitetsstandard for turisme i Danmark.

Tilbage i 1992 søsatte den sydfranske region Aude et udviklingsprojekt for at skabe et fælles regionalt destinationsmærke, der kunne bruges i udviklingen af brandet, ”Katharernes land” (Pays Cathares) og tiltrække flere turister fra nye markeder. Ideen var, at mærket skulle tjene som et kvalitetsstempel, der samtidigt øremærkede regionale oplevelser inden for overnatning, gastronomi, aktiviteter og håndværk.

I dag er der over 900 lokale aktører, der benytter mærket som et stedtypisk kvalitetsmærke og garanti for autentiske retter, traditioner, historie og lokale produkter. Det skærpede fokus på kvalitet og det fælles mere tydelige regionale brand har medført en stigning i antallet af turister fra Spanien, Storbritannien og Asien. Aktører, som har fået mærket, tilskriver det en betydning for øget synlighed og interesse fra det internationale marked.

- En væsentlig del af forklaringen på, at man er lykkedes med at opbygge et destinationsmærke er, at projektet i sin tid blev og stadig er lokalt forankret gennem Local Action Groups hos de aktører og erhvervsdrivende, som har defineret kravspecifikationerne. Desuden har man etableret en matrixorganisation bestående af faglige netværk, Destination Management Organisations og 33 lokale konsulenter, som fortsat samarbejder om at tilpasse kravspecifikationerne på de forskellige sub-brands. Endelig er der stor opbakning fra regionalrådet, som til stadighed involverer sig aktivt i projektet, siger Szilvia Gyimóthy, som er lektor på Aalborg Universitet.

Rent strukturelt er der altså inspiration at hente for de danske aktører, der netop nu arbejder på at udvikle en service- og kvalitetsstandard for turisme i Danmark, som det på sigt er meningen, at aktørerne skal kunne få et certifikat på, at de lever op til. De 29 repræsentanter for turismeerhvervet, som deltager i udviklingsarbejdet, har netop nu fokus på at indkredse de faktorer, som standarden skal bygges op om.

- I lighed med den franske model har vi i projektgruppen udpeget offentlige-private samarbejder som en afgørende faktor for at løfte turisternes oplevelse af service og kvalitet, når de besøger Danmark. Under sit ophold kommer en turist i kontakt med flere aktører på en destination, lige fra overnatning, restaurant, kulturinstitution til offentlig transport og detailhandel. Idéen med standarden er derfor at tilvejebringe et værktøj, der medvirker til at udvikle offentlige-private samarbejder, der forbedrer kvalitet og service på en destination samlet set. Et konkret eksempel kunne være samarbejde om at forbedre destinationens infrastruktur og skiltning, som gør det nemmere for turisten at komme omkring og finde vej. Det kræver involvering på kommunalt niveau såvel som af private aktører, siger projektleder Niels Madelung, som er chefkonsulent i Dansk Standard.

Arbejdet med at udvikle standarden for dansk kvalitetsturisme strækker sig over det kommende års tid og tager afsæt i en destinationstankegang med hele den samlede værdikæde, som turister i Danmark kommer i berøring med. På nuværende tidspunkt har der været afholdt to møder i projektgruppen, men det er fortsat muligt for aktører i turismeerhvervet at slutte sig til arbejdet. Standarden er en del af regeringens vækstplan for dansk turisme.