Kendskab til internationale standarder er en forudsætning for dansk eksport

06. maj 2015

Kendskab til internationale standarder er en forudsætning for dansk eksport

Regeringens nye vækstinitiativ peger på internationale standarder som et essentielt værktøj, danske virksomheder i højere grad skal gribe til for at sikre konkurrenceevnen og skabe vækst i Danmark. Det er en ambitiøs strategi med markante mål for at øge anvendelsen af standarder. Men der er heller ingen vej uden om, hvis danske virksomheder vil gøre sig gældende på det globale eksportmarked.

Virkeligheden for danske virksomheder er, at de i stigende grad mødes af krav om at anvende internationale standarder. Standarder bliver et stadigt vigtigere redskab for virksomhederne til at kommunikere effektivt og klart med kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland. En væsentlig fordel er, at man har ét regelsæt at følge. Det giver gennemsigtighed i hele leverandørkæden. Samtidig er standarder kilde til viden om best practice og inspiration til produktivitetsforbedringer.

- Globaliseringen stiller nye og skærpede krav til virksomhederne om effektiv videndeling og dokumentation. De får stadigt større behov for at kunne formulere tekniske specifikationer, serviceaftaler og krav til kvalitetssikring i et præcist og éntydigt sprog, som er udbredt og forstået i hele markedet på tværs af grænser. Det oplever mange danske produktionsvirksomheder, både når de leverer til større danske eksportvirksomheder, og når de selv eksporterer produkter eller ydelser direkte til udlandet, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

I dag bruger godt 14.000 danske virksomheder standarder i deres drift, produktion og produktudvikling. De virksomheder er på forkant med internationale markedskrav og er dermed klædt på til at agere konkurrencedygtigt på eksportmarkederne. Men flere virksomheder skal med. Regeringens målsætning er at øge antallet af virksomheder, som anvender internationale standarder med 50 % i 2020. Den potentielle eksportgevinst anslås til 20 mia. kr.

Mere målrettet information og rådgivning skal hjælpe særligt de små og mellemstore virksomheder i gang, ligesom brancheorganisationerne skal bringes i spil som rygstød. For eksempel vil Dansk Standard etablere partnerskaber og projektsamarbejder med brancheorganisationer og forbund om udbredelse af standarder.

Regeringen vil også anvende standarder mere til at skabe værdi gennem den offentlige sektor. Ét af strategiens initiativer skal medvirke til at effektivisere offentlige indkøb og udbud og reducere omkostninger for både indkøbere og de virksomheder, der byder på opgaverne.

- Anvendelse af standarder øger gennemsigtigheden og er et effektivt redskab, når der skal udarbejdes kravspecifikationer. Dansk Standard har indgået et partnerskab med Moderniseringsstyrelsen, Udbudsportalen og Statens og Kommunernes Indkøbs Service for at gøre de første erfaringer med udbud på områder som fx rengøring, renovation og madservice. Målet er, at der skal udvikles standardiserede kvalitetskriterier, så både offentlige og private leverandører bedre kan sammenlignes og give grundlag for konkurrence, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Med strategien tager regeringen desuden hul på et eftersyn af dansk reguleringspraksis, hvor der sigtes mod i stigende grad at referere til internationale standarder i lovgivningen for at udfase unødvendige nationale særkrav.

Kontakt