Nu skrues der op for information om CE-mærkning af stål

11. maj 2015

Nu skrues der op for information om CE-mærkning af stål

Energistyrelsen og Dansk Standard har en informationskampagne i støbeskeen, som skal gøre det nemmere for metalproducenter og entreprenører at gennemskue, hvilke krav der gør sig gældende for at leve op til standarden, EN 1090-1. Kampagnen går i luften til efteråret forud for markedskontrol i 2016.

Den europæiske standard for udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner, EN 1090-1, trådte i kraft 1. juli 2014. Dermed blev det et krav, at stål- og aluminiumskomponenter til byggeri skal være CE-mærkede. En CE-mærkning kræver af producenten, at han har kvalitetsstyring certificeret af et notificerende organ. I sidste ende handler det om sikkerhed i stålbyggeriet og at kunne dokumentere, at komponenterne lever op til den ønskede kvalitet.

- En del store og mellemstore producenter er blevet certificeret og CE-mærker deres produkter, men vi har konstateret, at der hersker en del forvirring blandt de små producenter, som ikke har fået certificeringen og CE-mærkningen i orden. Det er selvfølgelig problematisk for den enkelte virksomhed, som afskæres fra markedet, fordi den ikke er i stand til at levere stålkomponenter på lovlig vis. Men det påvirker også markedet som helhed, fordi der opstår forsinkende flaskehalse. Det er dog værst for bygherren og den rådgivende ingeniør, hvis der bliver leveret ulovlige stålkomponenter, uanset om de er fremstillet i Danmark eller i udlandet. Derfor har vi vurderet, at der er behov for en ekstra informationsindsats i forhold til den gruppe af virksomheder, siger Jens G. Rasmussen, som er seniorkonsulent i Dansk Standard, der varetager den tekniske del af markedsovervågning af byggevarer på vegne af Energistyrelsen.

Standarden er omfattende og favner et stort antal stål og aluminiumskomponenter, som skal udføres efter den. Særligt for små virksomheder kan det virke som en stor mundfuld. Kampagnen bliver derfor en kombineret informations- og uddannelsesindsats. Ud over informationsmøder vil der blive afholdt kurser målrettet små virksomheder og rådgivende ingeniører, så de bliver fortrolige med, hvad der er omfattet af standarden, og hvilke krav den stiller.

- Samarbejde med brancheorganisationerne er helt afgørende for kampagnens rækkevidde og gennemslagskraft. Energistyrelsen står for udvikling af informationsmateriale, og kommer gerne rundt til informationsmøder og afholder gratis kurser rundt om i landet. Men vi har brug for, at brancheorganisationerne bakker op og bærer informationen og tilbuddene videre til deres medlemmer, siger Jens G. Rasmussen.

Kampagnen bliver forløber til markedskontrol af stålkomponenter, der gennemføres i 2016. Processen omkring markedskontroller er, at der indledningsvist iværksættes en informationskampagne, hvor alle aktører i forsyningskæden varsles. Derefter udvælges et antal besøgssteder, hvor en auditør fra Dansk Standard møder op og tjekker, at varen er CE-mærket korrekt.