Nyt standardiseringsudvalg for e-cigaretter

02. juni 2015

Nyt standardiseringsudvalg for e-cigaretter

E-cigaretter bliver mere og mere udbredte, men der mangler fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området. Derfor har Dansk Standard nedsat et udvalg, der skal være med til at sætte de europæiske standarder for e-cigaretter og e-væsker.

- Der er brug for nogle overordnede rammer og retningslinjer på området – særligt i forhold til kvalitet og sikkerhed. Derfor er jeg glad for, at der fra dansk side er stor interesse i at deltage i arbejdet, så vi sikrer dansk indflydelse og medbestemmelse på de kommende europæiske standarder, fortæller Mette Juul Sandager, standardiseringskonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget af e-cigaretter og e-væsker.

Udvalget, der under Dansk Standard skal være med til at udforme de kommende europæiske standarder, består både af forhandlere og producenter af E-cigaretter og E-væsker, læger og interesseorganisationer. På europæisk plan er der desuden indgået en samarbejdsaftale med forskningscentret Coresta (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco), der kommer med videnskabelige input til standarderne.

Fokus på kvalitet og sikkerhed

Arbejdet med de kommende standarder fokuserer på fælles sikkerhedsbestemmelser og målemetoder for kemisk indhold i e-cigaretter og e-væsker. Formålet er at øge sikkerheden og kvaliteten af de e-cigaretter, der når det danske og det europæiske marked.

- Med den stigning, der er i antallet af danskere, der bruger e-cigaretter og e-væsker, frygter jeg, at vi kan komme til at se mange flere sager med farlige eller decideret skadelige produkter. Der har i de seneste år været flere skrækeksempler på, hvor galt det kan gå. E-cigaretter der eksploderer eller går ild i, mundstykker der knækker under brug, og enheder der lækker væske direkte ind i mundhulen, samt væsker der indeholder ting, de ikke burde indeholde. Det er bestemt ikke i orden, og det skal der rettes op på. Og netop derfor har vi brug for standarder, der kan være med til at løfte kvalitets- og sikkerhedsniveauet, ikke kun i Danmark, men også i EU, siger Mik Dahl, head of design i Janty, der deltager i det danske standardiseringsudvalg som producent og forhandler af e-cigaretter og e-væsker.

Alle stemmer bliver hørt

Alle deltagere i standardiseringsudvalget har med den rette ekspertviden og de rette argumenter mulighed for at få direkte indflydelse på de standarder, som senere sætter rammerne for branchen gennem tobaksdirektivet.

Den 22. juni afholdes det første europæiske møde i Paris, hvor repræsentanter fra det danske udvalg deltager med en fælles dansk holdning til de emner, udvalget vurderer er væsentlige.