Nu skal der sættes standarder for e-cigaretter

10. maj 2015

Nu skal der sættes standarder for e-cigaretter

E-cigaretter bliver mere og mere udbredte, men der mangler fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området. Derfor har Dansk Standard nedsat et udvalg, der skal være med til at sætte de europæiske standarder for e-cigaretter og e-væsker.

- Kvalitet og sikkerhed er nøgleord i vores arbejde med at udforme de kommende europæiske standarder for e-cigaretter. Som forbruger skal man kunne have tillid til de produkter, der findes på det danske marked. Derfor er der brug for nogle overordnede retningslinjer på området for at løfte kvalitetskravene og sikre et mere gennemskueligt marked for forbrugerne, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Arbejdet med de kommende standarder finder sted på såvel dansk som på europæisk plan og fokuserer på fælles sikkerhedsbestemmelser og målemetoder for kemisk indhold i e-cigaretter og e-væsker. Formålet er at øge sikkerheden og kvaliteten af de e-cigaretter, der når det danske og det europæiske marked.

- Ved at deltage i standardiseringsarbejdet med et dansk udvalg sikrer vi, at Danmark sidder med ved bordet, når de europæiske standarder bliver udformet. På den måde er vi fra dansk side med til at opstille de rigtige krav og rammer, og vi får sat vigtige fingeraftryk på indholdet af de endelige standarder, fortæller Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Alle deltagere har med den rette ekspertviden og de rette argumenter mulighed for at få direkte indflydelse på de standarder, som senere sætter rammerne for branchen gennem tobaksdirektivet. Den 22. juni afholdes det første europæiske møde i Paris, hvor repræsentanter fra det danske udvalg deltager med en fælles dansk holdning til de emner, udvalget vurderer er væsentlige.

Udvalget, der under Dansk Standard skal være med til at udforme de kommende europæiske standarder, består både af forhandlere og producenter af E-cigaretter og E-væsker, læger og interesseorganisationer. På europæisk plan er der desuden indgået en samarbejdsaftale med forskningscentret Coresta (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco), der kommer med videnskabelige input til standarderne.

- Med den stigning, der er i antallet af danskere, der bruger e-cigaretter og e-væsker, frygter jeg, at vi kan komme til at se mange flere sager med farlige eller decideret skadelige produkter. Der har i de seneste år været flere skrækeksempler på, hvor galt det kan gå. E-cigaretter der eksploderer eller går ild i, mundstykker der knækker under brug, og enheder der lækker væske direkte ind i mundhulen, samt væsker der indeholder ting, de ikke burde indeholde. Det er bestemt ikke i orden, og det skal der rettes op på. Og netop derfor har vi brug for standarder, der kan være med til at løfte kvalitets- og sikkerhedsniveauet, ikke kun i Danmark, men også i EU, siger Mik Dahl, head of design i Janty, der deltager i det danske standardiseringsudvalg som producent og forhandler af e-cigaretter og e-væsker.

Udvalget for e-cigaretter og e-væsker har både fokus på at sætte standarder for den mekaniske del af e-cigaretter og for de kemiske indholdsstoffer i e-væskerne som nikotin, formaldehyd, tungmetaller og allergener samt for måling af dampudledningerne.

Kontakt