Seminar om nye EU-krav til fabrikanter, importører og forhandlere

25. juni 2015

Seminar om nye EU-krav til fabrikanter, importører og forhandlere

Få tidlig viden om de kommende ændringer i reglerne for bl.a. risikovurdering og opbevaring af teknisk dokumentation. Seminaret er særligt relevant for fabrikanter, importører og forhandlere af produkter med el-tilslutning.

Om direktiverne

Lovgivningen er blevet ændret for at ensrette kravene på tværs af de forskellige CE-mærkningsdirektiver. Målet er bl.a. at tydeliggøre, hvem der har ansvar for hvad i hele forsyningskæden. Fabrikanten skal således nu bl.a. sørge for, at der foretages en risikovurdering, og ændringerne stiller øgede krav om produktviden for både importører og forhandlere. Der kommer ligeledes øget fokus på markedskontrol. De nye regler træder i kraft den 20. april 2016.

Ændringerne vedrører bl.a. følgende produktområder:

  1. Elektriske apparater (lavspændingsdirektivet og EMC)
  2. Udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)
  3. Måleteknisk udstyr (MID)
  4. Simple trykbeholdere
  5. Elevatorer og komponenter hertil
  6. Radio- og terminaludstyr (R&TTE/RED)

Program

09.00-09.30 Registrering
09.30-09.40 Velkomst og introduktion
09.40-10.10 Overordnet gennemgang af de nye krav i direktiverne
10.10-10.40 Markedsovervågning og sanktioner
10.40-11.00 Kaffepause
11.00-12.30 Nye krav trin-for-trin
12.30-13.30 Frokost og networking
13.30-14.30 Hvordan håndteres de nye krav i praksis?
14.30-15.15 Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning?
15.15-15.50 Afsluttende debat, spørgsmål og kommentarer – og hvem kan hjælpe?
15.50-16.00 Konklusion og afslutning  

Tid

15. september 2015 kl. 09.00 - 16.00

Pris

Kr. 600,- (ekskl. moms) pr. person

Sted

Dansk Industri
Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Yderligere info

Per Rafn Crety, DS
Tlf.: 3996 6203
E-mail: prc@ds.dk

Annette Dragsdahl, DI
Tlf.: 3377 3844
E-mail: ad@di.dk

Kontakt