Udearealer skal være for alle

17. juni 2015

Udearealer skal være for alle

Mennesker er forskellige og har forskellige behov til færdsel og ophold i det fri. Men et er sikkert: Tænker man tilgængelighed ind, når man eksempelvis skal anlægge en ny park, strand eller sti, vil resultatet blive bedre og mange flere vil få glæde af udemiljøet. Derfor udgiver Dansk Standard nu en ny bog om tilgængelige udearealer med praktiske eksempler.

Gode adgangsforhold og tilgængelighed er en naturlig forventning, som man ikke bemærker, medmindre det mangler. Og det er der desværre fortsat mange eksempler på.

I Danmark er hver femte borger berørt af en funktionsnedsættelse, fx pga. alder, ulykke, sygdom eller et medfødt handicap. Dertil kommer eksempelvis børnefamilier med barne- og klapvogne. Der er derfor god grund til at gennemtænke udformningen af udearealer, så tilgængelighed bliver et centralt element. På den måde kan alle nemlig færdes sikkert og nyde oplevelser i det fri.

- Det er utroligt vigtigt at tænke tilgængelighed ind helt fra starten, når man designer, planlægger og anlægger nye udearealer, så alle kan være med. Derfor er jeg glad for, at vi nu følger op på vores populære håndbog ”Udearealer for alle” med et konkret idekatalog, der både kan inspirere planlæggere og brugere, siger Charlotte Vincentz Fischer, konsulent i Dansk Standard.

Bogen ”Udearealer for alle – Eksempelsamling” er netop udkommet og henvender sig til alle, der har interesse i at sikre gode og tilgængelige udemiljøer, fx kommuner, handicaporganisationer, arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere. Samtidigt kan eksempelsamlingen give inspiration til brugere, der ønsker oplevelser i det fri på steder, hvor alle kan deltage – også med barnevogn, stok eller kørestol. Fokus i bogen er på områder som fx strande, skove, friarealer, havnebade, parker, stier og rekreative områder.

- Det at arbejde med tilgængelighed og sikre, at et område kan bruges af alle på hver deres måde, giver mening. Når familier og større eller mindre grupper med en mangfoldig sammensætning af mennesker med forskellig formåen og forskellige behov kan færdes, deltage og opleve sammen – så har man gjort en forskel, siger Ulla Kramer, Sekretariatsleder i God Adgang og forfatter til bogen.

Bogen ”Udearealer skal være for alle – Eksempelsamling”, giver en række praktiske eksempler på gode tilgængelige steder i Danmark og kan bruges af såvel privatpersoner som fagfolk. Bogen er således en konkretisering af håndbogen ”Udearealer for alle”, der beskriver de mere teoretiske anbefalinger til, hvordan man sikrer god tilgængelighed så som højder, længder, bredder og hældninger m.m. Begge bøger er skrevet af Ulla Kramer og fås - også som e-bog - hos Dansk Standard.