Travlt efterår med nye ledelsesstandarder

08. juli 2015

Travlt efterår med nye ledelsesstandarder

Bliv løbende opdateret med ændringerne i bl.a. ISO 9001:2015. Vi lægger ud med 5 skarpe om ISO 14001:2015.

Hør, hvad Jesper Lauridsen, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, svarer på spørgsmål om ISO 14001:2015:

 1. Hvad er de største ændringer i ISO 14001:2015?
  Med den nye udgave af ISO 14001:2015 standarden bliver fokus på løbende forbedringer ført direkte ind i hjertet af din virksomhed. Den reviderede standard vil sikre, at miljøledelse nu bliver fuldt integreret og på linje med andre forretningsstrategier i din organisation.

 2. Hvordan skaber ISO 14001:2015 værdi set med dine øjne?
  ISO 14001-standarden skaber værdi ved at sikre fokus på optimering af processer og miljøperformance og derved reduktion af ressourceforbruget. Hvilket betyder, at virksomheden hele tiden er på forkant med udviklingen og tilpasser sig i forhold til krav og forventninger fra omverdenen.

 3. Hvad er de største udfordringer i ISO 14001:2015?
  En af de største udfordringer bliver ledelsens nye rolle. I den nye ISO 14001:2015 skal ledelsen ikke blot udarbejde en strategi, men også udpege væsentlige miljøforhold og planlægge, hvad der skal gøres ift. disse.

 4. Hvilken rolle har Danmark spillet i revisionen?
  Danmark har været med til at sikre, at standarden har bevaret et højt niveau, så standarden nu går ud over kun at overholde gældende miljølovgivning. Danmark har bl.a. lagt vægt på, at data skal baseres på livscyklusvurdering.

 5. Hvilke tre ting beskriver effekten af ISO 14001:2015?
  Strategisk fokus, ekstern kommunikation og ledelsens ansvar.

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54