Overvældende interesse for standarder for e-udbud

04. august 2015

Overvældende interesse for standarder for e-udbud

50 repræsentanter fra bl.a. virksomheder, myndigheder og brancheorganisationer mødte op til første internationale kick-off-møde om fælleseuropæiske elektroniske indkøbs- og udbudsprocesser.

Både fra dansk og europæisk side er der massiv interesse i at deltage i arbejdet med at standardisere digitaliseringen af offentlige indkøb og udbud i Europa.

17. -18. juni holdt Dansk Standard første internationale møde om arbejdet. 50  deltagere fra i alt 12 lande og fra bl.a. Europa Kommissionen mødte op. Danmark skal drive arbejdet i regi af Dansk Standard, hvilket giver danske udviklere og leverandører af indkøbs- og udbudssystemer gode muligheder for at få indflydelse på de kommende standarder.

- KMD deltager i arbejdet med at udvikle standarder for elektronisk indkøb og udbud, fordi vi gerne vil være på forkant med, hvad der sker i og uden for Danmarks grænser, og samtidigt få ny viden både i forhold til teknik og i forhold til markedet. Vi mener, at markedet for it-understøttelse af elektronisk indkøb og udbud kommer til at vokse voldsomt de kommende år. Derfor vil vi gerne følge markedet og udviklingen tæt, og det kan vi bl.a. ved at deltage i standardiseringsarbejdet, siger Jesper Bækgaard,  Product Manager Lead i KMD.

Målet med arbejdet er at få skabt de internationale og elektroniske rammer, der sikrer, at alle, der udbyder opgaver eller byder på opgaver, kommer til at opleve, at de enkelt kan håndtere opgaverne, udveksle data og sikre deres historik.

Standarderne skal omhandle alle processer fra start af udbud over konktrakter og indkøb til afslutning af indkøb - altså hele udbuds- og indkøbsfasen. Det tilstræbes at arbejdet i stort omfang bygger på allerede kendt og gennemprøvet arbejde og udvikler standarder herudfra.

Også ved det første danske standardiseringsmøde om e-procurement var der overvældende interesse for arbejdet. Hele 25 deltagere mødte op og flere af dem har allerede indmeldt sig i den arbejdsgruppe, der fra dansk side skal være med til at udarbejde standarderne.

Dansk Standard afholder endnu et møde primo oktober for alle, der kunne have interesse i arbejdet med standarderne, inden det danske standardiseringsudvalg etableres primo november og arbejdet dermed starter egentligt op.