ISO 9001 – ”what’s in it for me?”

01. september 2015

ISO 9001 – ”what’s in it for me?”

Hvad betyder de nye ISO 9001-krav for din virksomhed? Bliv klogere på ændringerne i den nye udgave af ISO 9001, der indeholder en lang række ændringer i forhold til 2008-versionen, som den afløser.

ISO 9001 får en vigtigere rolle i topledelsen og virksomheden

ISO 9001 skal i højere grad forankres i topledelsen og supportere virksomhedens strategi og ikke bare leve sit eget liv. Det betyder, at arbejdet med ledelsesstandarden skal understøtte og spille sammen med virksomhedens strategi, og dermed får ISO 9001 en endnu vigtigere rolle i virksomheden.

 Bonus: Alt hvad du behøver at vide om ISO 9001:2015. Vi har samlet de vigtigste ressourcer her.

Stepvise eller enkeltstående forbedringer

Løbende forbedringer er ændret til et krav om forbedringer. Der skal forekomme forbedringer – ikke kun af kvalitetsledelsessystemet, men også af produkter og ydelser. Forbedringerne behøver ikke at være løbende, men kan komme stepvist eller enkeltstående.

Ikke forebygge, men vurdere risici

Virksomhederne skal forholde sig til de muligheder, der er for udvikling, de skal fastlægge mål og styre de risici, som dermed opstår. På den måde kan man bedre sikre, at virksomheden når sine mål, og at kundetilfredsheden er høj.

Alle interessenter skal inddrages

Det primære mål med kvalitetsledelse er fortsat at leve op til kundekrav. Men det er nu også et krav, at virksomheden forholder sig til andre relevante interessenter – og hvilke af disses krav, virksomheden vil opfylde. Et eksempel kunne være at imødekomme NGO-krav for at undgå belastende medieomtale.

Styr på alle relationer

Det er ikke nok at styre leverandører. Virksomheden skal styre alle de relationer, der har betydning for kvalitetsledelsessystemet, hvilket især omfatter partnere, forskere, myndigheder og brancheorganisationer. 

Vital viden skal forankres bedre

Tidligere blev der kun stillet krav til medarbejdernes kompetencer. Fremover skal vital viden forankres bedre. Virksomhederne skal bevare den nødvendige viden til fortsat at levere kvalitetsprodukter og – ydelser – også i tilfælde af at en eller en række ansatte forlader organisationen.

Servicevirksomheder er også med

ISO 9001 kan nu også bruges til serviceområdet - lige fra myndigheder, offentlige institutioner til private servicevirksomheder.

Ingen kvalitetshåndbog eller ledelsesrepræsentant

Den nye version af ISO 9001 stiller ikke krav om en kvalitetshåndbog, da man hellere vil sikre, at kvalitet bliver en naturlig del af arbejdet. Der er heller ikke længere krav om en ledelsesrepræsentant. Begge dele vil give god mening for de fleste, fx vil det sandsynligvis fremme brugen af kvalitetsledelse i hele virksomheden, at man selv kan vælge formen.

Fakta:

  • ISO standarder bliver revurderet og revideret efter en regelmæssig cyklus, typisk hvert 5.-10. år, og i 2015 er ISO 9001:2008 nået afslutningen af en sådan revisionscyklus.
  • Når den nye version af ISO 9001 udkommer, vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor de virksomheder, der i dag er certificerede, har mulighed for at leve op til de nye versioner på standarderne.
  • Alle ISO’ s ledelsesstandarder er nu opbygget ens og har en række fælles vilkår for de generelle ledelsesmæssige aspekter, fx ledelsens rolle, dokumentation, audit og forbedring. Det gør det nemmere at integrere flere ledelsessystemer og optimere brugen af systemerne for fx ledelsen.