Danske virksomheder mister konkurrenceevne

03. oktober 2016

Danske virksomheder mister konkurrenceevne

Flere og flere virksomheder og brancher vælger aktivt at søge indflydelse på fremtidens standarder - og dermed også på markedskravene. Både erhvervsliv og myndigheder burde dog endnu højere grad end i dag investere i standardisering, hvis ikke Danmark skal tabe konkurrenceevne.

Ny viden, markedsadgang og konkurrencefordele. Det er blot nogle af de gevinster, som danske virksomheder oplever ved at være med til at sætte morgendagens internationale standarder. Standardisering bliver derfor i stadigt stigende grad et strategisk redskab i jagten på konkurrencekraft og vækst. Det ser man i en lang række brancher, der vælger både at investere tid, kræfter og ressourcer i standardiseringsarbejde, fordi det er en indsats, der i høj grad betaler sig og giver afkast retur.

- Aftalegrundlag og markedskrav er typisk baseret på standarder - så hvis man ikke lever op til dem, er der ingen markedsadgang og eksport. Når virksomheder er med der, hvor standarderne udvikles, så giver det dem en god mulighed både for at få hurtig indsigt i de kommende standarder og præge dem, og de kan dermed opnå store konkurrencefordele

Jesper Jerlang
Standardiseringsdirektør
Dansk Standard

Som virksomhed kan man være med til at sætte sit fingeraftryk på morgendagens standarder ved at sidde med der, hvor standarderne skrives – og det gør rigtigt mange danske virksomheder. På den måde er man nemlig både på forkant med vigtig ny viden og man kan få indflydelse på udviklingen af standarderne - og dermed også på markedskravene.  Det er vigtigt, for uden indflydelse er man overladt til at tilpasse sig de krav, som andre skriver ind i standarderne.

Uden strategisk indsats taber Danmark konkurrencekraft

Men Danmark kan blive endnu bedre til at udnytte de fordele og muligheder, der ligger i standardisering, mener Jesper Jerlang:

- Ved at gå strategisk efter at sidde for bordenden, når der skal laves standarder inden for områder, hvor Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner, kan man få rigtig stor indflydelse og dermed øge den danske konkurrencekraft og vækst. Det ved vores europæiske naboer som Tyskland og Sverige - og også lande som Kina har set det, og de går derfor systematisk efter ethvert nyt eller ledigt sekretariat, som det hedder i standardiseringsverdenen

Jesper Jerlang
Standardiseringsdirektør
Dansk Standard

Det land, der har sekretariatet for en international standardiseringskomité, sidder for bordenden og har derfor bedre mulighed for at styre retningen for standardiseringsarbejdet strategisk. Europa har traditionelt varetaget rigtigt mange sekretariater, fordi man her har haft ressourcerne og ekspertisen. Men i takt med, at ressourcerne er blevet færre, bliver en række af sekretariaterne opgivet og går i stedet til eksempelvis Kina og andre vækstøkonomier. 

Mange af vækstøkonomierne i bl.a. Asien, Sydamerika og Sydafrika har nu ressourcerne og kompetencerne - og de har forstået den strategiske betydning ved standardisering. Fortsætter udviklingen, så betyder det, at stadigt flere internationale standarder får sit udspring i landene uden for Europa. Og så er det, at vi for alvor begynder at tabe konkurrenceevne, siger Jesper Jerlang.

Nye vækstmuligheder for Danmark

Heldigvis er der mange danske virksomheder, som har indset betydningen af standardisering. Et godt eksempel er vindmølleindustrien, hvor den danske vindmøllebranche gik sammen om at finansiere sekretariatet. Og efter hård kamp fra bl.a. Japan og Sydafrika lykkedes det Dansk Standard at få det internationale sekretariat for vindmøller i hus - til fordel for dansk vindmølleindustri og Danmarks konkurrencekraft. Med sekretariatet placeret i Danmark opnår de danske virksomheder nemlig ekstra gode muligheder for at koordinere og præge standardiseringsarbejdet og udformningen af standarderne på området, hvilket giver dem en klar konkurrencefordel. Samtidig får de adgang til den nyeste viden om, hvilke standarder der er på vej, hvilket er afgørende for at tilrettelægge en kosteffektiv og innovativ produktion.

Ifølge Jesper Jerlang er fordelene så tydelige, at både erhvervsliv og myndigheder i langt højere grad end i dag burde investere i standardisering. Han peger blandt andet på Internet of Things, digitalisering og automatisering som områder, hvor Danmark med fordel kunne sætte strategisk ind.

- Danmark har en række vækstvirksomheder og vækstområder med gode eksportmuligheder indenfor det, man kalder industri 4.0, altså digitalisering, robotteknologi og så videre. Det er områder, hvor man med fordel kunne gå efter at få standardiseringssekretariaterne til Danmark

Jesper Jerlang
Standardiseringsdirektør
Dansk Standard

Ved at være målrettede og investere ressourcerne strategisk har danske virksomheder og myndigheder således gode muligheder for at udnytte standardisering til at styrke dansk vækst og konkurrencekraft. For standardisering er en strategisk indsats, og det er her, at et af slagene om fremtidens økonomiske udvikling står.


Ved du hvor mange af dine konkurrenter, der deltager i standardisering? På ds.dk/udvalg kan du se, hvem der deltager i udvalg hos Dansk Standard og er med til at sætte fremtidens standarder

Vil du selv være med til at udforme morgendagens europæiske og internationale standarder og dermed bestemme fremtidens markedskrav? Så læs mere her: Hvorfor deltage i et udvalg.

Kontakt