Nu kan fjernvarmeunits blive certificeret miljøeffektive

15. februar 2016

Nu kan fjernvarmeunits blive certificeret miljøeffektive

På foranledning af Euroheat & Power er det nu muligt at certificere fjernvarmeunits efter deres miljøeffektivitet.

Producenter og leverandører har nu mulighed for at få certificeret fjernvarmeunits med et såkaldt EES-mærke (Eco-efficient substation). Denne nye certificeringsmulighed betyder, at den enkelte forbruger kan opnå energibesparelser på deres fjernvarmeforbrug. Euroheat & Power, den europæiske brancheorganisation for fjernvarme, tog initiativ til udviklingen af certificeringen og har netop godkendt den.

Certificeringsordningen omfatter fjernvarmeunits med en varmevekslerkapacitet op til 500kW. Fjernvarmeunits beregnet til en-families huse eller lejligheder er ikke omfattet af ordningen.

”Det er en rigtig god nyhed for såvel forbrugere som producenter og leverandører af fjernvarmeunits, der vil medføre mere effektiv udnyttelse af energien på fjernvarmeområdet”, siger Henryk Stawicki fra Dansk Standard, der som sekretær for arbejdsgruppen har drevet arbejdet med at udvikle certificeringsordningen.

Arbejdsgruppen består af en række europæiske fjernvarmeproducenter og leverandører, som har ønsket at få indflydelse på udviklingen af certificeringen. Danmark er repræsenteret ved bl.a. Danfoss og Grundfos.

Certificeringen beror på en såkaldt CWA, CEN Workshop Agreement dokument, DS/CWA 16975:2015 Eco-efficient Substations for District Heating, der på sigt har mulighed for at blive til en egentlig standard.

I løbet af tre år skal arbejdsgruppen revurdere dokumentet og beslutte, hvorvidt det skal blive til en europæisk standard.

Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...