Nu kan fjernvarmeunits blive certificeret miljøeffektive

15. februar 2016

Nu kan fjernvarmeunits blive certificeret miljøeffektive

På foranledning af Euroheat & Power er det nu muligt at certificere fjernvarmeunits efter deres miljøeffektivitet.

Producenter og leverandører har nu mulighed for at få certificeret fjernvarmeunits med et såkaldt EES-mærke (Eco-efficient substation). Denne nye certificeringsmulighed betyder, at den enkelte forbruger kan opnå energibesparelser på deres fjernvarmeforbrug. Euroheat & Power, den europæiske brancheorganisation for fjernvarme, tog initiativ til udviklingen af certificeringen og har netop godkendt den.

Certificeringsordningen omfatter fjernvarmeunits med en varmevekslerkapacitet op til 500kW. Fjernvarmeunits beregnet til en-families huse eller lejligheder er ikke omfattet af ordningen.

”Det er en rigtig god nyhed for såvel forbrugere som producenter og leverandører af fjernvarmeunits, der vil medføre mere effektiv udnyttelse af energien på fjernvarmeområdet”, siger Henryk Stawicki fra Dansk Standard, der som sekretær for arbejdsgruppen har drevet arbejdet med at udvikle certificeringsordningen.

Arbejdsgruppen består af en række europæiske fjernvarmeproducenter og leverandører, som har ønsket at få indflydelse på udviklingen af certificeringen. Danmark er repræsenteret ved bl.a. Danfoss og Grundfos.

Certificeringen beror på en såkaldt CWA, CEN Workshop Agreement dokument, DS/CWA 16975:2015 Eco-efficient Substations for District Heating, der på sigt har mulighed for at blive til en egentlig standard.

I løbet af tre år skal arbejdsgruppen revurdere dokumentet og beslutte, hvorvidt det skal blive til en europæisk standard.

Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.