Nye retningslinjer for overholdelse af konkurrencelovgivningen

31. marts 2016

Nye retningslinjer for overholdelse af konkurrencelovgivningen

De europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC vejleder i en ny guide virksomheder og enkeltpersoner med risiko for at komme i konflikt med konkurrencelovgivningen i forbindelse med standardisering, fremgår det af organisationernes seneste nyhedsbrev. 

Juridisk set kan en standard betragtes som en aftale mellem virksomheder, der kan være konkurrenter, og derfor er det relevant at være opmærksom på problematikken.

Guide 31, ”Competition law for participants in CEN-CENELEC activities”, udstikker en række specifikke regler for at sikre, at alle, der deltager i CEN og CENELEC-aktiviteter retter sig efter konkurrencelovgivningen. Den europæiske vejledning er udformet, så den harmonerer med de internationale vejledninger, der er varetaget af ISO og IEC. 

Dansk erhvervslivs interesser inden for konkurrencelovgivningen varetages af Dansk Standard. Den opdaterede guide kan findes på CEN-CENELEC’s hjemmeside.