Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

18. april 2016

Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

I sit seneste nyhedsbrev sætter de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC fokus på miljøet i et særligt tema. Her fremgår det, at CEN’s arbejdsgruppe inden for miljø (SABE) allerede arbejder på at undersøge hvilke krav til miljøpåvirkning, der skal stilles i fremtiden for at følge med udviklingen – og hvilken påvirkning, det forventes at ville få for standardiseringsarbejdet inden for miljøområdet.

Af nye tiltag kan nævnes, at der efter flere års forhandlinger er blevet oprettet en såkaldt teknisk komité der skal arbejde på at få flere horisontale standarder. Horisontale standarder dækker over, at standarder inden for miljø skal gøres mere sammenlignelige, så det er lettere at anvende flere standarder på samme tid.

Derudover er genanvendelsen af spildevand og bæredygtigt brug af fosfor to områder, som det forventes at der vil blive stillet skrappere miljøkrav til fremover. Om genanvendelsen af spildevand blev det besluttet, at harmoniserede prøvekontroller og testprotokoller er nødvendige for at sikre, at spildevandet ikke indeholder forurening eller antibiotikaresistente stoffer.

Fosfor blev diskuteret, da det er et vigtigt råmateriale i Europa, som samtidig er dårligt for miljøet. Derfor er det vigtigt med europæiske standarder for at sikre en bæredygtig håndtering.

Danmarks interesser i det europæiske standardiseringsarbejde varetages af Dansk Standard.

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...