Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

18. april 2016

Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

I sit seneste nyhedsbrev sætter de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC fokus på miljøet i et særligt tema. Her fremgår det, at CEN’s arbejdsgruppe inden for miljø (SABE) allerede arbejder på at undersøge hvilke krav til miljøpåvirkning, der skal stilles i fremtiden for at følge med udviklingen – og hvilken påvirkning, det forventes at ville få for standardiseringsarbejdet inden for miljøområdet.

Af nye tiltag kan nævnes, at der efter flere års forhandlinger er blevet oprettet en såkaldt teknisk komité der skal arbejde på at få flere horisontale standarder. Horisontale standarder dækker over, at standarder inden for miljø skal gøres mere sammenlignelige, så det er lettere at anvende flere standarder på samme tid.

Derudover er genanvendelsen af spildevand og bæredygtigt brug af fosfor to områder, som det forventes at der vil blive stillet skrappere miljøkrav til fremover. Om genanvendelsen af spildevand blev det besluttet, at harmoniserede prøvekontroller og testprotokoller er nødvendige for at sikre, at spildevandet ikke indeholder forurening eller antibiotikaresistente stoffer.

Fosfor blev diskuteret, da det er et vigtigt råmateriale i Europa, som samtidig er dårligt for miljøet. Derfor er det vigtigt med europæiske standarder for at sikre en bæredygtig håndtering.

Danmarks interesser i det europæiske standardiseringsarbejde varetages af Dansk Standard.

Se også

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

27. september 2022

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

Energikrisen er alvorlig for dansk erhvervsliv, og flere virksomheder er presset økonomisk pga. energipriserne. Vi giver her 10 bud på, hvordan du som virksomhed kan reducere dit energiforbrug og komme lettere igennem energikrisen.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

02. september 2022

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

Dansk Standard har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for Power-to-X og CCUS. Netværket bringer danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på...

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

22. august 2022

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen, og virksomheder er nødt til at følge med udviklingen, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Standarder danner rammerne for en succesfuld bæredygtighedsstrategi og skaber samtidig troværdighed.