Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

18. april 2016

Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

I sit seneste nyhedsbrev sætter de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC fokus på miljøet i et særligt tema. Her fremgår det, at CEN’s arbejdsgruppe inden for miljø (SABE) allerede arbejder på at undersøge hvilke krav til miljøpåvirkning, der skal stilles i fremtiden for at følge med udviklingen – og hvilken påvirkning, det forventes at ville få for standardiseringsarbejdet inden for miljøområdet.

Af nye tiltag kan nævnes, at der efter flere års forhandlinger er blevet oprettet en såkaldt teknisk komité der skal arbejde på at få flere horisontale standarder. Horisontale standarder dækker over, at standarder inden for miljø skal gøres mere sammenlignelige, så det er lettere at anvende flere standarder på samme tid.

Derudover er genanvendelsen af spildevand og bæredygtigt brug af fosfor to områder, som det forventes at der vil blive stillet skrappere miljøkrav til fremover. Om genanvendelsen af spildevand blev det besluttet, at harmoniserede prøvekontroller og testprotokoller er nødvendige for at sikre, at spildevandet ikke indeholder forurening eller antibiotikaresistente stoffer.

Fosfor blev diskuteret, da det er et vigtigt råmateriale i Europa, som samtidig er dårligt for miljøet. Derfor er det vigtigt med europæiske standarder for at sikre en bæredygtig håndtering.

Danmarks interesser i det europæiske standardiseringsarbejde varetages af Dansk Standard.

Se også

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

05. juli 2023

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man også får alle de relaterede besp...

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe...

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...

Det skal være slut med at smide 1/3 af al mad ud på verdensplan

09. juni 2023

Det skal være slut med at smide 1/3 af al mad ud på verdensplan

Madspild er en direkte kilde til op mod 10 % af verdens CO2-udledning, da madspild ikke bliver håndteret ens på tværs af landegrænser. Men det vil Dansk Standard gøre op med, da de sidder for bordenden i et internationalt samarbejde. Madspild bliv...