Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

18. april 2016

Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

I sit seneste nyhedsbrev sætter de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC fokus på miljøet i et særligt tema. Her fremgår det, at CEN’s arbejdsgruppe inden for miljø (SABE) allerede arbejder på at undersøge hvilke krav til miljøpåvirkning, der skal stilles i fremtiden for at følge med udviklingen – og hvilken påvirkning, det forventes at ville få for standardiseringsarbejdet inden for miljøområdet.

Af nye tiltag kan nævnes, at der efter flere års forhandlinger er blevet oprettet en såkaldt teknisk komité der skal arbejde på at få flere horisontale standarder. Horisontale standarder dækker over, at standarder inden for miljø skal gøres mere sammenlignelige, så det er lettere at anvende flere standarder på samme tid.

Derudover er genanvendelsen af spildevand og bæredygtigt brug af fosfor to områder, som det forventes at der vil blive stillet skrappere miljøkrav til fremover. Om genanvendelsen af spildevand blev det besluttet, at harmoniserede prøvekontroller og testprotokoller er nødvendige for at sikre, at spildevandet ikke indeholder forurening eller antibiotikaresistente stoffer.

Fosfor blev diskuteret, da det er et vigtigt råmateriale i Europa, som samtidig er dårligt for miljøet. Derfor er det vigtigt med europæiske standarder for at sikre en bæredygtig håndtering.

Danmarks interesser i det europæiske standardiseringsarbejde varetages af Dansk Standard.