Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

18. april 2016

Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

I sit seneste nyhedsbrev sætter de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC fokus på miljøet i et særligt tema. Her fremgår det, at CEN’s arbejdsgruppe inden for miljø (SABE) allerede arbejder på at undersøge hvilke krav til miljøpåvirkning, der skal stilles i fremtiden for at følge med udviklingen – og hvilken påvirkning, det forventes at ville få for standardiseringsarbejdet inden for miljøområdet.

Af nye tiltag kan nævnes, at der efter flere års forhandlinger er blevet oprettet en såkaldt teknisk komité der skal arbejde på at få flere horisontale standarder. Horisontale standarder dækker over, at standarder inden for miljø skal gøres mere sammenlignelige, så det er lettere at anvende flere standarder på samme tid.

Derudover er genanvendelsen af spildevand og bæredygtigt brug af fosfor to områder, som det forventes at der vil blive stillet skrappere miljøkrav til fremover. Om genanvendelsen af spildevand blev det besluttet, at harmoniserede prøvekontroller og testprotokoller er nødvendige for at sikre, at spildevandet ikke indeholder forurening eller antibiotikaresistente stoffer.

Fosfor blev diskuteret, da det er et vigtigt råmateriale i Europa, som samtidig er dårligt for miljøet. Derfor er det vigtigt med europæiske standarder for at sikre en bæredygtig håndtering.

Danmarks interesser i det europæiske standardiseringsarbejde varetages af Dansk Standard.

Se også

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...