Alt for dårligt mobilsignal i nybyggeri

06. juni 2016

Alt for dårligt mobilsignal i nybyggeri

Flere og flere oplever dårlig mobildækning, når de ringer indendørs – særligt i nybyggeri. Et problem, der kunne have været undgået, hvis indendørsdækning var medtænkt, da man planlagde byggeriet.

- Mange har nok prøvet at stå med et virkeligt ringe mobilsignal, når de ringer indendørs. Det sker især i nye bygninger eller i bygninger, der har gennemgået en større energirenovering. Energieffektive vinduer og andre materialer, der skal holde på varmen, holder nemlig samtidigt mobilsignaler ude, fortæller Per Rafn Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Tænk på mobildækning fra starten

Men hvad kan man så gøre ved det? Hvordan kan mobildækningen optimeres?

- Det bedste råd er, at man tænker over den indendørs mobildækning allerede, når man planlægger nybyggeri og energirenoveringer, da energieffektive materialer kan svække mobildækningen. Men det er der desværre mange, der ikke er opmærksomme på. Og det kan være rigtigt dyrt at rette op på, når først bygningen er opført.

Per Rafn Crety
Standardiseringskonsulent
Dansk Standard

Det er noget, byggerådgiver Paul-Flemming Hermann kan nikke genkendende til. Han er indehaver af virksomheden radioDesign By Hermann, der tilbyder konsulentydelser vedrørende indendørs mobil- og beredskabsradiokommunikation og trådløs dataadgang i forbindelse med nybyggeri og byggemodning.

- Jeg oplever at der mange gode intentioner blandt bygherrer, bygherrerådgivere og entreprenører i forhold til indendørsdækning, og at der er flere og flere som tænker det ind fra start. Men jeg oplever desværre også, at der stadig er en mangel på viden på området, siger han og tilføjer:

- Det er for så vidt forståeligt nok, fordi der er tale om en niche. Og når der samtidigt er mange leverandører på markedet med vidt forskellige løsninger, bliver det selvsagt vanskeligt for en bygherre eller entreprenør at danne sig et overblik over, hvad der er der bedst eller nødvendigt i en given byggesag. Men dækning er ikke bare dækning, og det er ikke noget, man skriver sig ud af på halvanden side i et udbudsmateriale. Det kræver øget oplysning, rådgivning og uddannelse af byggeriets parter, hvis man skal sikre den rigtige løsning fra start, slutter Paul-Flemming Hermann.

Der findes en række muligheder for at forbedre den indendørs mobildækning. Eksempelvis kan man etablere et distribueret antennesystem (DAS), der består af antenner og kabler rundt omkring i bygningen koblet til en signalkilde. Men det er vigtigt, at de forskellige trådløse systemer planlægges så tidligt i projektforløbet som muligt og integreres i bygningen, og at det er koordineret gennem alle byggeriets faser og med de forskellige leverandører. Ellers kan det blive dyrt efterfølgende at trække de nødvendige kabler.  

Husk standarden – der er hjælp at hente

Samtidigt kan det være en god ide at sætte sig ind i standarderne: DS/EN 50491-6-1:2014 og DS/EN 50174-serien. Her er der nemlig gode råd at hente, når man professionelt skal beskæftige sig med installation af signal- og kommunikationskabler, fx i forbindelse med bygningsautomation og informationsteknologi.

- Standarderne, der omhandler installation af kabler i bygninger er gode at have ved hånden, når man skal forholde sig til indendørs mobildækning. Her er nemlig hjælp at hente for eksempelvis arkitekter, bygningsingeniører og installatører, når de skal projektere og opføre nye bygninger og medtænke indendørsdækningen, siger Per Rafn Crety.

Fakta

Nye bygninger er energieffektive og derfor bygget til at holde varmen inde, fx med energibesparende vinduer. Det betyder samtidigt, at radiosignaler holdes ude og dermed bliver den indendørs mobildækning ofte meget dårlig.

Hvor god dækningen fra det overordnede mobilnet i en bygning er, afhænger af, hvor meget signalet dæmpes af vinduer og vægge og afhænger bl.a. af materialetype, materialetykkelse og radiosignalets indfaldsvinkel til bygningen.

Energistyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen og telebranchen og Dansk Standard udarbejdet en vejledning, der beskriver forskellige metoder til at sikre den indendørs mobildækning. Vejledningen er rettet mod dem, som professionelt beskæftiger sig med byggeri og indendørs mobildækning, som fx bygningsingeniører, installatører, arkitekter og omhandler bl.a. small cells, signalforstærkere, distribuerede antennesystemer og wifi. Læs mere på Energistyrelsen hjemmeside.