Ny rapport fra Miljøstyrelsen: Virksomheder med systematisk miljøledelse har færre lovovertrædelser

01. juni 2016

Ny rapport fra Miljøstyrelsen: Virksomheder med systematisk miljøledelse har færre lovovertrædelser

En ny rapport fra Miljøstyrelsen konkluderer, at virksomheder, som fx lever op til den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, har signifikant færre håndhævelser i forbindelse med miljøtilsyn.

Rapporten undersøger sammenhængen mellem virksomheders niveau af miljøledelse og graden af regeloverholdelse. Der er en klar sammenhæng; Virksomheder med et certificeret miljøledelsessystem som ISO 14001 og virksomheder med skriftligt formulerede miljømålsætninger begår færre lovovertrædelser og de klarer sig langt bedre ved de regelmæssige miljøtilsyn end virksomheder uden.

Stikprøven bestod af i alt 11.700 virksomheder og svarer dermed til lidt under halvdelen af de knap 25.000 virksomheder i Danmark, der ifølge Miljøstyrelsen er pålagt miljøtilsyn. Regeloverholdelse er i rapporten defineret som antallet af håndhævelser i form af indskærpelser, påbud eller forbud, som virksomhederne er blevet pålagt ved miljøtilsyn i en periode på syv år fra 2008 til 2014.

Fordelene ved ISO 14001-certificering

Lovovertrædelser kan i sig selv medføre alvorlige implikationer for organisationers driftsstabilitet, rygte og kunde/samarbejdsrelationer. Færre lovovertrædelser er dog ikke den eneste fordel ved at blive certificeret inden for miljøledelse. Alle organisationer vil ved et seriøst og strategisk forankret engagement opleve, at et ledelsessystem under alle omstændigheder kan betale sig. Et miljøledelsessystem tilfører viden til overblikket, målstyringen, prioriteringen, styringen af processer og arbejdsgange m.m. og er derfor et aktiv i forhold til at minimere spild og øge effektiviteten. Samtidig kan en miljøcertificering åbne op for helt nye markeder - nationalt som internationalt.

Dansk Standard kan hjælpe dig i gang eller videre med miljøledelse

Dansk Standard kan hjælpe organisationer med at blive i stand til at blive certificeret efter ISO 14001. Vi tilbyder rådgivning tilpasset den enkelte organisations behov, og vi afholder løbende kurser målrettet både nye og erfarne brugere af ISO 14001. Nye brugere af ISO 14001 vil på kurserne få et godt udgangspunkt for at kunne forstå og komme i gang med at arbejde efter ledelsesstandarden. Kurserne, der henvender sig til de mere erfarne brugere, fokuserer på ændringerne i den nye 2015-udgave af standarden og guider i, hvordan disse ændringer kan implementeres. Nederst kan du se de kommende kurser og finde links til at tilmelde dig.

I vores webshop kan du læse mere om de forskellige standarder, som vi udbyder inden for miljøledelse.

Se kursusoversigt nedenfor 

 

Kontakt

Susan Redder Bruun
Susan Redder Bruun Chefkonsulent | Chief Consultant
Compliance & Executive Support
E: srb@ds.dk
T: 39 96 62 15