Regeringen satser på vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder i ny helhedsplan

30. august 2016

Regeringen satser på vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder i ny helhedsplan

Vækstudspillet ” Et stærkere Danmark – vækst 2016” sætter fokus på at erstatte nationale standarder og danske reguleringskrav med internationale standarder.

Vækstudspillet ”Et stærkere Danmark – vækst 2016” er målrettet mod at forbedre produktiviteten og skabe vækst i dansk erhvervsliv. Udspillets initiativer forventes at kunne øge væksten med 20 mia. kr. frem mod 2025. Ambitionen skal blandt andet løftes gennem en løbende erstatning af nationale standarder og danske reguleringskrav med internationale standarder:

"Regeringen vil løbende erstatte nationale standarder og danske reguleringskrav med internationale standarder under hensyntagen til miljø, sikkerhed mv. Det vil fremme en sund og effektiv konkurrence og derigennem lavere priser for forbrugere og virksomheder”, lyder det fra regeringen.

Det nye udspil og det klare fokus på standardisering glæder Dansk Standards administrerende direktør Anne Hasløv Stæhr:

- Det er meget positivt, at regeringen sætter fokus på Danmarks konkurrencevilkår og virksomheders eksportmuligheder. Undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomheders anvendelse af internationale standarder og virksomhedernes produktivitet, eksport og værditilvækst. Derfor giver det også rigtig god mening, at regeringen også sætter lighedstegn mellem øget brug af internationale standarder og øget vækst i deres nye udspil.

 

Kontakt