Jabra: Nationale særkrav kan koste dyrt

05. september 2016

Jabra: Nationale særkrav kan koste dyrt

Den globale headset- og speakerphoneproducent GN Audio, der står bag superbrandet Jabra, arbejder strategisk med standarder. De spiller nemlig en vigtig rolle for virksomheden – ikke mindst i forhold til markedsadgang og eksport af ny teknologi.

 - Standarder bliver grundlæggende brugt til at sikre en så ensartet og god kvalitet af vores produkter som muligt. Og for at sikre, at kvaliteten kontinuerligt bliver bedre og har den rette bevågenhed i organisationen. Både hos os selv internt i virksomheden, men også hos vores leverandører, som vi stiller krav til om brug af eksempelvis ISO 9001. På samme måde medtager mange af vores store kunder det også i deres vurdering af os som leverandør af produkter og serviceydelser, siger René Svendsen-Tune, administrerende direktør for GN Audio og superbrandet Jabra.

Særligt standarderne for kvalitetsledelse, ISO 9001, og miljøledelse, ISO 14001, er vigtige i eksportsammenhænge. Mange kunder efterlyser nemlig dokumentation for dette.

- Engang kunne man være ”first mover” ved at efterleve standarderne for kvalitets- og miljøledelse. I dag er det noget, alle reelt er nødt til at kunne. For eksempel kan det i mange lande være umuligt at vinde offentlige udbud, hvis du ikke lever op til standarderne på området

René Svendsen-Tune
Direktør
Jabra

Internationale standarder udvider markedet

Men det er ikke kun ledelsesstandarder, der spiller en væsentlig rolle for lettere samhandel og markedsadgang. Det gælder internationale standarder i det hele taget – mens andre landes nationale standarder og særkrav kan give store udfordringer og påføre danske virksomheder unødvendige omkostninger.

- Standarder er med til at skabe et stort marked, som vi kan adressere med de samme produkter. For eksempel er Bluetooth-teknologi en international standard. Derfor kan vi markedsføre Bluetooth-produkter i hele verden. Generelt er vores markedsadgang lettere, hvis der gælder internationale standarder for et område. Hermed kan vi spare at producere landespecifikke versioner af vores produkter. På de områder hvor der er behov for landespecifikke tilpasninger, som for eksempel behov for forskellige opladere til batteridrevne produkter, bliver vi påført en omkostning, der ikke giver værdi for kunden, men skaber komplikationer i organisationen, fortæller René Svendsen-Tune.

Hurtigere accept af ny teknologi

Jabra oplever desuden hurtigere accept og lettere markedsadgang af ny teknologi, hvis der findes klare standarder inden for et givet område. For eksempel inden for Unified Comunication, hvor man bruger computer som telefon. Her har standarder inden for lydkvalitet og sammenkobling af forskellige elementer til et helt system betydet, at man var sikker på, at produkter kunne virke sammen, og at lydkvalitet og sikkerhed er i orden.

- Ved at sætte tilpas høje standarder inden for lydkvalitet udelukker man mindre seriøse firmaer fra markedet. Hermed sikrer man hurtig accept af ny teknologi, udvalg af kvalitetsprodukter, adgang til et verdensomspændende marked og tilfredse kunder

René Svendsen-Tune
Direktør
Jabra

Udover at bruge standarder i forbindelse med eksempelvis kvalitetssikring og produktudvikling, deltager Jabra også aktivt i standardiseringsarbejde inden for udvalgte områder af strategisk betydning for virksomheden. Hermed sikrer Jabra, at de er på forkant med den tekniske udvikling og får ny viden, så nye relevante markedskrav og nye kundebehov kan opfyldes.

 

Kontakt