Ekspert: Nationale standarder hindrer dansk eksport

05. september 2016

Ekspert: Nationale standarder hindrer dansk eksport

Færre særregler og øget anvendelse af internationale standarder frem for nationale er blandt de tiltag, der skal til for at øge eksportmulighederne for danske virksomheder, mener ekspert i international økonomi og globalisering.

- Nationale standarder og særkrav kan være handelsbarrierer. Det gælder især for mindre virksomheder, der risikerer at holde sig til hjemmemarkedet, fordi der i Danmark kan være andre nationale særkrav, de skal leve op til, end for eksempelvis i Sverige eller Tyskland, siger Philipp Schröder, professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus universitet og fortsætter:

- Det er dyrt for samfundsøkonomien, at der er inkompatible standarder, fordi man således ser tingene forskelligt og så at sige ikke taler samme sprog. Lad mig give et eksempel fra min egen verden: Hvorfor har man i Danmark valgt at anvende sin egen karakterskala, som er svær at forstå i udlandet?

Philipp Schröder
Professor
Institut for Økonomi ved Aarhus universitet

Derfor, understreger Philipp Schröder, er det vigtigt, at man arbejder hen i mod anvendelse af internationale standarder frem for nationale:

 - Internationale harmoniserede standarder skaber transparens og kompatibilitet. De giver virksomhederne en chance for at forstå, hvad kunden ønsker og dermed leve op til det. På den måde virker internationale harmoniserede standarder faciliterende og markedsskabende.

Globale standarder giver danske virksomheder bedre muligheder

- I Produktivitetskommissionen konkluderede vi også, at det er vigtigt, at man anvender internationale standarder, så danske virksomheder får bedre muligheder for at komme ind på internationale markeder med deres produkter og services. Især for mindre økonomier som Danmark er det utroligt vigtigt, for det gør det lettere for danske virksomheder at byde på internationale opgaver, siger Philipp Schröder.

Ulemperne ved brug af forskellige standarder ses tydeligt ved samhandel mellem europæiske og amerikanske virksomheder. Og det er netop det, der er omdrejningspunktet i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem USA og Europa: at løse problemerne med forskellige standarder og reguleringskrav på hver side af Atlanten

- Danske og europæiske virksomheder støder ofte på store problemer i transatlantisk samhandel på grund af forskellige standarder i Europa og USA. Der er eksempelvis forskellige standarder for sikkerhedsseleforankring i USA og Europa. Det skaber store handelsbarrierer, selvom sikkerhedsselerne nok virker lige godt begge steder. Ved at få skabt et åbent marked med fælles standarder, åbnes der op for nye muligheder for danske virksomheder, der gerne vil ind på det amerikanske marked, siger Philip Schröder.

Om standarder

Standarder er et fælles sprog som tales over hele verden og bruges til samhandel og forretningsudvikling. Når et produkt overholder en europæisk eller internationale standard, kan det næsten altid frit omsættes i andre EU-lande og skal ikke igennem en række tids- og omkostningskrævende nationale kontrolforanstaltninger, som man kan opleve på områder, hvor der gælder nationale særkrav.

Vidste du, at du selv kan være med til at udforme morgendagens europæiske og internationale standarder og dermed bestemme fremtidens markedskrav? Læs mere her:

Hvorfor deltage i et udvalg?

 

Kontakt