Nu skal der sættes standarder for etik i forskning

23. september 2016

Nu skal der sættes standarder for etik i forskning

At have tillid til forskning er enormt vigtigt. Derfor skal der nu laves fælles retningslinjer på området.

Der er mange etiske dilemmaer inden for forskning. Hvordan beskytter vi vores privatliv i droneæraen? Bør vi ændre i gener på embryoniveau i mennesker? Er der uønsket brug af personlige data til medicinske formål? Derfor skal der nu sættes fælles standarder, der vil skabe mere sikre resultater og forbedre de etiske procedurer i forskning- og innovationsprojekter.

Det europæiske FP7-forskningsprojekt, SATORI, sigter efter en harmoniseret tilgang til etisk vurdering af forskning og innovation (R&I), og ser også på forskelle i forskningsværdier, -principper og -fremgangsmåder mellem forskellige lande, organisationer og videnskabelige områder.

Dette har resulteret i en CEN Workshop Agreement (CWA), som stiller krav og skaber retningslinjer for etisk vurdering af forskning og innovation.

Mange forskning- og innovationsprojekter er i dag af europæisk karakter og derfor giver det mening at skabe europæiske retningslinjer, der kan være med til at give de bedste vilkår for etisk vurdering og udførelse af forskning og innovation. Denne CWA giver et forslag til, hvordan sådanne retningslinjer kan se ud. Det er vores håb, at mange danske interessenter fx i forskning- og innovationsverdenen har lyst til at bidrage med deres input i den igangværende offentlige høring

Signe Annette Bøgh

Konsulent 

Dansk Standard

Offentlig høring åben indtil midt-november

Fra midt-september til midt-november er interessenter inviteret til at gennemse den første version af dokumentet. Dokumentet er tilgængeligt på engelsk og kommentarer vil kun blive accepteret på engelsk. Interessenter er alle organisationer eller individer, som er involveret i forskning- og innovationsprocesser; forskere, universiteter, etiske komiteer og vurderingspersoner, forskningsorganisationer, industri, finansieringsagenturer etc.

Et praktisk værktøj

CWA-dokumentet består af to dele. Den første del giver organisationer og individuelle forskere et praktisk værktøj til at hjælpe dem med at etablere og drive en etisk vurderingsenhed. Dette vil styrke og forbedre den etiske vurdering af deres forsknings fremgangsmåder.

Den anden del af CWA-dokumentet giver forskere og etiske evaluatorer en ”how to”-guide til etisk konsekvensanalyse; en praktisk, politisk orienteret guide målrettet de forskellige stadier af den etiske konsekvensanalyse.

At udvikle en CWA tager omkring et år og bruges typisk til nye emner indenfor standardisering. En CWA bliver også kaldt en præ-standard, da man ofte vil vælge at lave CWA’en om til en europæisk EN standard efter 3-5 år, hvis der er interesse for dette. 

Kontakt