Digitale standarder er på vej ind i byggebranchen

03. oktober 2017

Digitale standarder er på vej ind i byggebranchen

Fremtidens standarder skal kunne anvendes digitalt direkte i BIM-modellen. Derfor arbejder Dansk Standard på at udvikle digitale standarder, som kan gøre det lettere at anvende indholdet i standarder digitalt ved fx at udføre beregninger af miljøpåvirkningen, når man designer og bygger nye huse med brug af BIM.

Digitaliseringen af standarderne vil gøre implementeringen i BIM-modellen mere effektiv og gøre anvendelsen af standarder lettere og mere entydig. I dag skal standardernes specifikationer behandles manuelt med mulighed for fortolkning, og disse kan ikke anvendes direkte i BIM-modellen. Formålet med det nye udviklingsprojekt er, at fx BIM-modellen selv kan aflæse specifikationerne og anvende dem direkte i BIM-modellen. Dermed sparer man ressourcer og forebygger individuel fortolkning med risiko for fejl.

Standardiseringskonsulent Gert Rønnow fra Dansk Standard er med til at udvikle rammerne for digitale standarder i et tværnordisk samarbejde under Nordisk Innovation. Han mener, at byggeområdet er ved at være moden til dette nye skridt inden for digitalisering.

- Bankerne er allerede nået langt i digitaliseringsprocessen, hvilket har hjulpet dem rigtigt godt på vej. Nu er det byggebranchens tur til at mærke fordelene ved en digitalisering af byggeprocessen herunder brug af digitale standarder. De første udgaver af digitale formater til standarder er ved at blive implementeret, men med dette projekt åbner vi op for, at indholdet i de digitale standarder også kan anvendes digitalt.

Gert Rønnow
Standardiseringskonsulent
Dansk Standard

Digitalisering vil gøre det lettere at bygge miljøvenligt

Konkret vil digitaliseringen ske i form af et stykke software (et add-on), der betyder at, BIM-modellen vil kunne aflæse specifikationer direkte i standarden og anvende dem til fx at foretage beregninger på de data, der allerede ligger i modellen.

- En af de standarder, som vi håber at kunne gøre digital, er standarden for vurdering af bygningers miljømæssige påvirkning. Hvis dette blev implementeret, ville BIM-modellen kunne udføre beregninger på, hvor stor miljøpåvirkning bygningen som helhed vil give baseret på de data, der allerede findes i BIM-modellen supplereret med information om de enkelte byggematerialers miljødeklaration, og derved er det lettere at udføre alternative beregninger hvor man kan skifte de specifikke byggematerialer. På den måde vil man kunne træffe hurtige kvalificerede valg baseret på en sammenligning af design, kvalitet, bæredygtighed og pris. BIM-modellen vil kunne regne miljøpåvirkningen ud ikke kun i forbindelse med selve byggeprocessen men i hele bygningens levetid, uddyber Gert Rønnow.

Standarder for varmetabsberegning og energiforbrug vil også være relevante at gøre digitale og dermed brugbare for BIM-modellen.

I fællesskab med resten af den nordiske arbejdsgruppe arbejder Dansk Standard også på at præge udviklingen af digitale standarder på internationalt plan. Når det nye forslag til det digitale format for standarderne er klar, vil arbejdsgruppen gå til de internationale standardiseringsorganisationer, ISO og CEN, med henblik på at implementere formatet i standarder inden for andre relevante områder, samt at sikre at de enkelte standarder indholdsmæssig understøtter en digital arbejdsproces.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.