Digitale standarder er på vej ind i byggebranchen

03. oktober 2017

Digitale standarder er på vej ind i byggebranchen

Fremtidens standarder skal kunne anvendes digitalt direkte i BIM-modellen. Derfor arbejder Dansk Standard på at udvikle digitale standarder, som kan gøre det lettere at anvende indholdet i standarder digitalt ved fx at udføre beregninger af miljøpåvirkningen, når man designer og bygger nye huse med brug af BIM.

Digitaliseringen af standarderne vil gøre implementeringen i BIM-modellen mere effektiv og gøre anvendelsen af standarder lettere og mere entydig. I dag skal standardernes specifikationer behandles manuelt med mulighed for fortolkning, og disse kan ikke anvendes direkte i BIM-modellen. Formålet med det nye udviklingsprojekt er, at fx BIM-modellen selv kan aflæse specifikationerne og anvende dem direkte i BIM-modellen. Dermed sparer man ressourcer og forebygger individuel fortolkning med risiko for fejl.

Standardiseringskonsulent Gert Rønnow fra Dansk Standard er med til at udvikle rammerne for digitale standarder i et tværnordisk samarbejde under Nordisk Innovation. Han mener, at byggeområdet er ved at være moden til dette nye skridt inden for digitalisering.

- Bankerne er allerede nået langt i digitaliseringsprocessen, hvilket har hjulpet dem rigtigt godt på vej. Nu er det byggebranchens tur til at mærke fordelene ved en digitalisering af byggeprocessen herunder brug af digitale standarder. De første udgaver af digitale formater til standarder er ved at blive implementeret, men med dette projekt åbner vi op for, at indholdet i de digitale standarder også kan anvendes digitalt.

Gert Rønnow
Standardiseringskonsulent
Dansk Standard

Digitalisering vil gøre det lettere at bygge miljøvenligt

Konkret vil digitaliseringen ske i form af et stykke software (et add-on), der betyder at, BIM-modellen vil kunne aflæse specifikationer direkte i standarden og anvende dem til fx at foretage beregninger på de data, der allerede ligger i modellen.

- En af de standarder, som vi håber at kunne gøre digital, er standarden for vurdering af bygningers miljømæssige påvirkning. Hvis dette blev implementeret, ville BIM-modellen kunne udføre beregninger på, hvor stor miljøpåvirkning bygningen som helhed vil give baseret på de data, der allerede findes i BIM-modellen supplereret med information om de enkelte byggematerialers miljødeklaration, og derved er det lettere at udføre alternative beregninger hvor man kan skifte de specifikke byggematerialer. På den måde vil man kunne træffe hurtige kvalificerede valg baseret på en sammenligning af design, kvalitet, bæredygtighed og pris. BIM-modellen vil kunne regne miljøpåvirkningen ud ikke kun i forbindelse med selve byggeprocessen men i hele bygningens levetid, uddyber Gert Rønnow.

Standarder for varmetabsberegning og energiforbrug vil også være relevante at gøre digitale og dermed brugbare for BIM-modellen.

I fællesskab med resten af den nordiske arbejdsgruppe arbejder Dansk Standard også på at præge udviklingen af digitale standarder på internationalt plan. Når det nye forslag til det digitale format for standarderne er klar, vil arbejdsgruppen gå til de internationale standardiseringsorganisationer, ISO og CEN, med henblik på at implementere formatet i standarder inden for andre relevante områder, samt at sikre at de enkelte standarder indholdsmæssig understøtter en digital arbejdsproces.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...